Geometrijska poizvedba

Geometrijska poizvedba

Geometrijska poizvedba je prostorska analiza, ki uporabniku vrne informacije kaj se nahaja znotraj ali kaj seka izbrane geometrije (presek). Sestavljena je iz standardnih vsebin (parcele, stavbe, hišne številke) ter iz vsebin tematskega sklopa.

Uporabno za izdelavo različnih analiz in seznamov (katere parcele ležijo znotraj prostorskega akta, katera namenska raba se nahajan na določeni parceli, seznam lastnikov parcel ki ležijo na določeni cesti, kateri prebivalci živijo znotraj krajevne skupnosti, katera infrastruktura se nahaja na označenem območju...).

V izbor lahko dodajamo ročno narisane geometrije (linije, poligone, točke) ali pa uporabimo obstoječe geometrije (glej ukaz IZBERI v 1.delu novosti)

Primer:
Parcela dodana v izbor in izvedena geometrijska poizvedba.

Primer:
Več ročno dodanih geometrij ter izvedena geometrijska poizvedba na tematskem sklopu: GJI - Komunala.


Primer:
Izbran cestni odsek in seznam parcel na tem odseku v sklopu geometrijske poizvedbe.
 

Možno je dodajati več geometrij, izvažati podatke, nastavljati uporabljene barve,... podrobnosti so opisane v uporabniških navodilih.

3.DEL VNOS SEZNAMA PARCEL ALI STAVB ZA ISKANJE

Prikaz elementov

Prikaz elementov

Razširili smo možnosti v okviru rezultatov lokacijske poizvedbe, tako da je možno označiti in prikazati poljubne elemente na karti. Posamezni elementi tematskega sklopa vsebujejo poleg pisnih podatkov še naslednje možnosti pri izpisu GEOMETRIJA:

  PRIKAZ izberemo kadar želimo označiti in prikazati celoten element na karti.
  IZBOR izberemo kadar želimo element prenesti v izbor in izvajati geometrijsko poizvedbo (glej 2.del novosti).

Uporabno za prikazovanje celotnih območij prostorskih aktov, cest, infrastrukture, prostorskih enot...

Izpis podatkov o parcelah (interno tudi posestni listi in lastniki) ter stavbah pa že takoj pomeni tudi prikaz. Dodan pa je ukaz za izbor.

Primer:
1. Lokacijska poizvedba

 2. Izberemo prikaz elementa na karti

Primer:
Iskanje po parceli že takoj pomeni tudi ukaz prikaži, zato te opcije parcele nimajo. Ukaz izberi pa prenese parcelo v izbor.

Možno je dodajati več geometrij in nastavljati uporabljene barve, podrobnosti so opisane v uporabniških navodilih.

2.DEL GEOMETRIJSKA POIZVEDBA

Ažuriranje podatkov GURS (december 2012)

Izvedli smo redno osveževanje temeljnih vsebin za vse vključene občine. Ažurirani so bili podatki za naslednje vsebine:

Podrobnejše informacije o datumih izvornih podatkov si lahko ogledate v meniju "stanje podatkov".

Prenova aplikacije PISO Evidenca nepremičnin

Aplikacijo PISO Evidenca nepremičnin, ki je namenjena upravljanju in vodenju občinskih nepremičnin smo prenovili ter jo razvili v sklopu skupne infrastrukture PISO Desktop, kjer so na voljo tudi druge rešitve za občine. Razlogov za ta korak je bilo več: sprememba zakonodaje, uvedba registra nepremičnin in želja po enotnem in tehnično bolj zmogljivem delovnem okolju. V naslednjih dnevih bomo uredili prenos podatkov obstoječih uporabnikov v novo okolje.

Več o aplikaciji...

Vključitev sloja Erozijska območja

Tematski sklop Druge državne vsebine > Hidrografija (vode) smo dopolnili s slojem Erozijska območja (merilo 1:250.000).

Prikazani podatki so osnova izdelave Načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja - erozijska območja (vir: IZVRS). Izdelovalec podlage: PUH.

Sloj prikazuje tri kategorije:

 • Strogo varovanje;
 • Zahtevne zaščitne ukrepe ter
 • Običajne zaščitne ukrepe.

OPOMBE:
- Za boljšo preglednost lahko ostale sloje v sklopu izklopite v legendi;
- Sloj je izdelan iz podlage v merilu 1:250.000.

klikni za povečavo

Vključitev sloja Natura 2000 - predlog 2012

Tematski sklop Druge državne vsebine > Varstvo narave smo dopolnili s slojem Natura 2000 - predlog 2012.

Gre za predlog za izvedbo sprememb in dopolnitev Uredbe o območjih Natura 2000, ki ga je 29. oktobra 2012 občinam predstavil Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič.

Za boljšo preglednost lahko ostale sloje v sklopu izklopite v legendi.

Več informacij na: http://www.natura2000.gov.si/

klikni za povečavo

Vključitev novih občin

Nove možnosti v pregledovalniku

Pripravili smo naslednje novosti pri delu s spletnim pregledovalnikom PISO.

OPOMBA: Moji pogledi in Osebne nastavitve so omogočeni v primeru, da vaš brskalnik podpira HTML5.

1. MOJI POGLEDI

Gumb za prikaz celotnega območja občine odslej ponuja dodatno možnost prikazovanja in shranjevanja osebnih pogledov - Moji pogledi.

Sedaj lahko shranite trenutni pogled (območje, vključene vsebine - podlago, tematiko in skupne sloje), ki ga lahko kasneje uporabite za ponovni prikaz. Prikaz celotnega območja vsebuje naslednje dodatne možnosti:

 • Prikaz celotnega območja - prikaz celotne občine, ne glede na prostorski obseg vsebine;
 • Prikaz območja tematike - prikaz celotnega območja izbrane tematike;
 • Moji pogledi - seznam pogledov, ki smo jih shranili z možnostjo "dodaj med moje poglede";
 • Dodaj med moje poglede.

2. OSEBNE NASTAVITVE

Shranjevanje osebnih nastavitev, vezanih na uporabniški račun, lahko odslej preprosto urejate v dodatnem meniju "Osebne nastavitve" v zgornjem desnem kotu pregledovalnika PISO.

Trenutno je možno nastavljati:

 • velikost vidne okolice občine: 2 km/5 km/10 km;
 • začetni koordinatni sistem: D48-GK/WGS84;
 • začetni stranski panel: iskanje/legenda/zaznamki;
 • barvo izbranih elementov.

3. SENČENJE OKOLICE

Okolica pogleda/občine je privzeto prekrita z nekoliko prosojno masko/senco. Z odznačitvijo te možnosti pod preglednim prikazom (pod majhno karto občine) to masko lahko odslej izklopimo.

Ta možnost je zlasti prikladna v primeru, ko pripravljamo npr. tiskane podlage prostorskih pojavov, ki segajo prek meje občine ali pa v primeru vpogleda v stanje prostorskih podatkov, ki niso povsem usklajeni z mejo občine (denimo zemljiškega katastra ZK).

klikni za povečavo klikni za povečavo
Okolica s senco Okolica brez sence

Ažuriranje podatkov v sklopu Kulturna dediščina

Ažurirali smo podatke v tematskem sklopu Druge državne vsebine > Kulturna dediščina.

Ob zadnjem ažuriranju je bila prilagojena tudi zasnova sklopa, ki zdaj omogoča prikazovanje po varstvenih režimih dediščine ter po obsegu podatkov. Prek lokacijske poizvedbe najdete povezave na enote iz registra (po šifri EŠD) ter povezave na pripadajoče pravne podlage.

Vir podatka: MIZKS

klikni za povečavo

OBVESTILO: Umik izpisa lastništva fizičnih oseb

Pri izpisovanju lastništva parcel v javnem dostopu sistema PISO, smo umaknili podatek o lastniku v primeru da gre za fizično osebo. V ostalih primerih se lastniki izpišejo enako kot do sedaj. S tem smo sledili odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-98/11-17 z dne 26.9.2012, ki je razveljavila del 114. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin. Odločba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 79/2012 z dne 19.10.2012.

Dostop do podatkov o lastnikih je tako možen edino preko Zemljiške knjige.

Stran 37 od 48 << < 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 > >>
Copyright 2009 Realis

Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.