Vključitev sloja Erozijska območja

Tematski sklop Druge državne vsebine > Hidrografija (vode) smo dopolnili s slojem Erozijska območja (merilo 1:250.000).

Prikazani podatki so osnova izdelave Načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja - erozijska območja (vir: IZVRS). Izdelovalec podlage: PUH.

Sloj prikazuje tri kategorije:

 • Strogo varovanje;
 • Zahtevne zaščitne ukrepe ter
 • Običajne zaščitne ukrepe.

OPOMBE:
- Za boljšo preglednost lahko ostale sloje v sklopu izklopite v legendi;
- Sloj je izdelan iz podlage v merilu 1:250.000.

klikni za povečavo

Vključitev sloja Natura 2000 - predlog 2012

Tematski sklop Druge državne vsebine > Varstvo narave smo dopolnili s slojem Natura 2000 - predlog 2012.

Gre za predlog za izvedbo sprememb in dopolnitev Uredbe o območjih Natura 2000, ki ga je 29. oktobra 2012 občinam predstavil Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič.

Za boljšo preglednost lahko ostale sloje v sklopu izklopite v legendi.

Več informacij na: http://www.natura2000.gov.si/

klikni za povečavo

Vključitev novih občin

Nove možnosti v pregledovalniku

Pripravili smo naslednje novosti pri delu s spletnim pregledovalnikom PISO.

OPOMBA: Moji pogledi in Osebne nastavitve so omogočeni v primeru, da vaš brskalnik podpira HTML5.

1. MOJI POGLEDI

Gumb za prikaz celotnega območja občine odslej ponuja dodatno možnost prikazovanja in shranjevanja osebnih pogledov - Moji pogledi.

Sedaj lahko shranite trenutni pogled (območje, vključene vsebine - podlago, tematiko in skupne sloje), ki ga lahko kasneje uporabite za ponovni prikaz. Prikaz celotnega območja vsebuje naslednje dodatne možnosti:

 • Prikaz celotnega območja - prikaz celotne občine, ne glede na prostorski obseg vsebine;
 • Prikaz območja tematike - prikaz celotnega območja izbrane tematike;
 • Moji pogledi - seznam pogledov, ki smo jih shranili z možnostjo "dodaj med moje poglede";
 • Dodaj med moje poglede.

2. OSEBNE NASTAVITVE

Shranjevanje osebnih nastavitev, vezanih na uporabniški račun, lahko odslej preprosto urejate v dodatnem meniju "Osebne nastavitve" v zgornjem desnem kotu pregledovalnika PISO.

Trenutno je možno nastavljati:

 • velikost vidne okolice občine: 2 km/5 km/10 km;
 • začetni koordinatni sistem: D48-GK/WGS84;
 • začetni stranski panel: iskanje/legenda/zaznamki;
 • barvo izbranih elementov.

3. SENČENJE OKOLICE

Okolica pogleda/občine je privzeto prekrita z nekoliko prosojno masko/senco. Z odznačitvijo te možnosti pod preglednim prikazom (pod majhno karto občine) to masko lahko odslej izklopimo.

Ta možnost je zlasti prikladna v primeru, ko pripravljamo npr. tiskane podlage prostorskih pojavov, ki segajo prek meje občine ali pa v primeru vpogleda v stanje prostorskih podatkov, ki niso povsem usklajeni z mejo občine (denimo zemljiškega katastra ZK).

klikni za povečavo klikni za povečavo
Okolica s senco Okolica brez sence

Ažuriranje podatkov v sklopu Kulturna dediščina

Ažurirali smo podatke v tematskem sklopu Druge državne vsebine > Kulturna dediščina.

Ob zadnjem ažuriranju je bila prilagojena tudi zasnova sklopa, ki zdaj omogoča prikazovanje po varstvenih režimih dediščine ter po obsegu podatkov. Prek lokacijske poizvedbe najdete povezave na enote iz registra (po šifri EŠD) ter povezave na pripadajoče pravne podlage.

Vir podatka: MIZKS

klikni za povečavo

OBVESTILO: Umik izpisa lastništva fizičnih oseb

Pri izpisovanju lastništva parcel v javnem dostopu sistema PISO, smo umaknili podatek o lastniku v primeru da gre za fizično osebo. V ostalih primerih se lastniki izpišejo enako kot do sedaj. S tem smo sledili odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-98/11-17 z dne 26.9.2012, ki je razveljavila del 114. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin. Odločba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 79/2012 z dne 19.10.2012.

Dostop do podatkov o lastnikih je tako možen edino preko Zemljiške knjige.

Dopolnitev sklopa Komunala (Ko)

Tematski sklop Gospodarska infrastruktura (GJI) > Komunala (Ko) smo dopolnili s slojem Aglomeracije (območja poselitve).

Sloj se v nekaterih primerih na občinskem nivoju uporablja za določevanje območij, na katerih so ali bodo zahtevane male čistilne naprave, in kje kanalizacijsko omrežje. Poleg tega služi kot informacija javnosti, do kdaj bo posamezno območje Slovenije dobilo kanalizacijski sistem in komunalno čistilno napravo.

Vir podatka: ARSO

klikni za povečavo

Ažuriranje podatkov GURS (september 2012)

Izvedli smo redno osveževanje temeljnih vsebin za vse vključene občine. Ažurirani so bili podatki za naslednje vsebine:

Podrobnejše informacije o datumih izvornih podatkov si lahko ogledate v meniju "stanje podatkov".

Pregled in stanje vključenih podatkov

Do hitrega pregleda vključenih podatkov pridemo z izbiro menija "Stanje podatkov" v zgornjem delu pregledovalnika.

Izpisan je seznam "državnih podatkov" oziroma podatkov, ki so standardizirani na voljo za vse občine. V kolikor podatki za občino niso vključeni, je to zabeleženo v polju za datum podatka, ki je vključen v PISO.

Informacije so dopolnjene tudi s predvideno pogostostjo posodabljanja podatkov ter povezavo na spletno stran producenta podatkov.

klikni za povečavo

Dopolnitev sklopa Gozdovi s posebnim režimom

Tematski sklop Druge državne vsebine > Gozdovi s posebnim režimom smo dopolnili s sloji:

 • Varovalni gozdovi - predlog (22.05.2012);
 • Varovalni gozdovi - prikaz sprememb (22.05.2012);
 • Gozdni rezervati - predlog (22.05.2012).

Sloji služijo za grafični prikaz Predloga Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom, z dne 22. maj 2012.

klikni za povečavo

Več informacij na straneh Zavoda za gozdove Slovenije.

Stran 37 od 48 << < 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 > >>
Copyright 2009 Realis

© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.