Nova verzija PISO Desktop

V preteklem tednu smo pripravili posodobitev pri delu z nepremičninami v aplikaciji PISO Desktop, ki je osnova za izvajanje dodatnih aplikacij v sklopu storitev PISO. Način prikaza in iskanja smo poenotili z PISO Spletnim pregledovalnikom. Kratek opis novosti:

  1. Izpis podatkov o parceli vsebuje vse podatke in možnost izpisa poročila o parceli, kot je v spletnem pregledovalniku (PDF).
  2. Upoštevan je prikaz parcel izbranega lastnika po katastrskih občinah in ne več po ZKV ki ostaja v izpisu kot arhivski podatek.
  3. Razširili smo nabor podatkov pri izpisu stavbe ter dodali možnost poročila za stavbo in vse dele.
  4. Dodana je možnost izpisa podatkov za posamezen del stavbe.
  5. Dodana je možnost iskanja po delu stavbe.
  6. Dodana je možnost iskanja lastnikov delov stavb, skladno z uporabniškimi pravicami.
  7. Dodan je izpis vseh delov stavb za izbranega lastnika, kjer je način dela poenoten z izpisom lastnika parcel (izpis v PDF, prikaz po katastrskih občinah).

RAZŠIRJENA ISKALNA POLJA:

IZPIS ZA STAVBO:

IZPIS ZA DEL STAVBE: