Ažuriranje podatkov GURS (marec 2011)

Izvedli smo redno osveževanje temeljnih vsebin za vse občine. Ažurirani so bili podatki za naslednje vsebine:

Sočasno z ažuriranjem podatkov sta se v sistem PISO vključili tudi občini Osilnica in Loška dolina.

LOŠKA DOLINA

OSILNICA

Vključitev občine DUPLEK

V preteklih dneh smo v sistem PISO vključili občino Duplek.

DUPLEK

NOVOST: Izboljšave v spletnem pregledovalniku

Pripravili smo izboljšave pri naslednjih sklopih spletnega pregledovalnika:

1. Koordinatni sistem
Poleg že obstoječe možnosti koordinatnega kalkulatorja je sedaj možno preklopiti prikaz koordinat iz državnega koordinatnega sistema (D48/GK) v GPS koordinatni sistem (WGS84) v geografski obliki (stopinje, minute)

2. Poročilo za lokacijo
Dodali smo možnot izbire grafičnih prilog pred generiranjem dokumenta, ki vsebuje tudi več informacij (državni podatki, stanje podatkov, tudi datum letalskega posnetka).

Poročilo za lokacijo je dostopno preko lokacijske poizvedbe in je zbirni dokument o lokaciji z opisnim in grafičnim delom državnih in občinskih podatkov.


3. Zaznamki
Izpis podatkov o zaznamkih preko lokacijske poizvedbe vsebuje dodatne informacije glede na geometrijo zaznamka (površina, obseg, dolžina). Prav tako je preko lokacijske poizvedbe omogočeno neposredno dodajanje točkovnega zaznamka.

4. Izpisek za parcelo
Izpisek za parcelo sedaj poleg opisnih podatkov zemljiškega katastra (ZK) vsebuje tudi grafični prikaz označene parcele.

Ažuriranje podatkov (sklop)

V preteklih dneh smo ažurirali podatke v tematskih sklopih:

Viri podatkov: ARSO, MKGP (2011)

9. veleslalom SOS

V preteklem tednu se je Realisova ekipa smučarjev udeležila 9. mednarodnega veleslaloma Skupnosti občin Slovenije (SOS) na Mariborskem Pohorju. Več ...

Ažuriranje podatkov DOF 050

V sistemu PISO smo izvedli ažuriranje letalskih posnetkov DOF 050 še za preostali, severovzhodni del Slovenije. Novi listi so bili posneti v letu 2010. Ko bodo s strani producenta na voljo listi za preostali del države, bomo ažurirali tudi te.

Stanje podatkov, vključenih v sistem PISO, si lahko ogledate v meniju "Stanje podatkov". V tekstovni del pod karto se vam izpišejo datumi posameznih podatkov. Podrobno stanje posameznega lista DOF si lahko ogledate s klikom na povezavo "podrobnosti ..." v razdelku DOF5 (digitalni ortofoto 1:5000)

klikni za prikaz območja

Karta levo prikazuje trenutno stanje razpoložljivih listov DOF 050, glede na datum snemanja.

Ažuriranje podatkov: Gozdovi s posebnim režimom

V tematskem sklopu Druge državne vsebine ⇒ Gozdovi s posebnim režimom smo ažurirali podatke. Stanje podatkov si lahko ogledate v opisu tematskega sklopa.

Vir podatkov: Zavod za gozdove Slovenije

Ažuriranje podatkov: Državni prostorski akti

V tematskem sklopu Druge državne vsebine ⇒ Državni prostorski akti in ukrepi smo ažurirali podatke. Stanje podatkov si lahko ogledate v opisu tematskega sklopa.

Vir podatkov: Ministrstvo za okolje in prostor

Ažuriranje podatkov GURS (december 2010)

Izvedli smo redno osveževanje temeljnih vsebin za vse občine. Tako so na voljo ažurni podatki za naslednje vsebine:

Osveževanja temeljnih vsebin pripravljamo približno na tri mesece (4x letno).

Dopolnjena uporabniška navodila

Pripravili smo dopolnjena navodila za PISO Spletni pregledovalnik, ki so dostopna v meniju Pomoč.

Navodila vsebujejo vse izboljšave v zadnjem obdobju, dodali pa smo še poglavji o Komunalnem prispevku (informativni izračun) ter o povezavi z aplikacijo PISO Evidenca nepremičnin.

Povezava (5.65MB, PDF) - piso_navodila_pregledovalnik.pdf

Stran 42 od 47 << < 20 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 > >>
Copyright 2009 Realis

© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.