Aglomeracije - odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode

V sistemu PISO smo posodobili sloj Aglomeracije KANALIZACIJA, ki se nahaja v tematskih sklopih Gospodarska infrastruktura (GJI) > Komunala (Ko) in Druge državne vsebine > Narava in okolje > Aglomeracije in komunala (vir: ARSO in MOP).

Aglomeracije - odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode