Ažuriranje podatkov: Kmetijska zemljišča

V tematskem sklopu Druge državne vsebine ⇒ Kmetijska zemljišča (raba) smo ažurirali podatkovne sloje:

  • Dejanska raba kmetijskih in gozdnih zemljišč
  • Območja melioracij

Stanje podatkov si lahko ogledate v opisu tematskega sklopa. Vir podatkov: MKGP