NOVOST: Dodajanje zaznamkov

Sedaj je možno v sistemu PISO dodajati in poljubno urejati zaznamke. Tako lahko uporabniki poljubno dopolnjujejo karte s svojimi opombami, ki so del točkovnih, linijskih ali poligonskih zaznamkov.

OPOMBA: funkcionalnost zaznamkov je v BETA (preizkusni) verziji.

OSEBNI ZAZNAMKI - so zaznamki, ki so uporabnikom v pomoč pri njihovem osebnem delu, vidni pa so zgolj za posameznega uporabnika, ki je zaznamek dodal;

INTERNI ZAZNAMKI* - so zaznamki za interne uporabnike občine, vidni pa so samo med internimi uporabniki;

JAVNI ZAZNAMKI* - so zaznamki, ki jih lahko dodajajo in urejajo interni uporabniki občine, vidni pa so za vse uporabnike, tako javne kot interne.

Dodajanje zaznamkov

Zaznamke dodajamo kot nove elemente karte s pomočjo ikon v zavihku "zaznamki" ob levem robu karte.

Urejanje zaznamkov

Zaznamkom lahko poljubno spreminjamo:
- ime
- opis
- barvo
- vrsto (osebni/interni/javni)*
- geometrijo.

Geometrijo spreminjamo s premikanjem točk/oglišč, z dodajanjem novih ali odstranjevanjem obstoječih:
- dodajanje oglišč ⇒ desni miškin gumb
- odstranjevanje oglišč ⇒ levi miškin gumb
 

*na voljo samo internim uporabnikom