Funkcionalnost sklopa BCP za vse občine

V preteklih dneh smo zaključili pripravo novih in dopolnitev obstoječih sklopov Cestno omrežje (BCP) z delom za državne ceste (DC) - za vse vključene občine*.

Več informacij boste našli v opisu tematskega sklopa na povezavi Cestno omrežje z banko cestnih podatkov oz. v navodilih na strani 22.

*v javnem delu za tiste občine z obstoječim tematskim sklopom Cestno omrežje (BCP)