Dopolnjena uporabniška navodila

Dopolnili smo navodila za PISO Spletni pregledovalnik.

Navodila so dostopna v meniju Pomoč.


 

Nekaj zadnjih novosti:

  • tiskanje uradnih kartografskih prilog k lokacijski informaciji in potrdilu o namenski rabi;
  • urejanje namenske rabe za vpis v Register nepremičnin (REN);
  • poročilo o nepremičninah;
  • prikaz možnih neskladij v podatkih REN;
  • kmetijska zemljišča - raba, GERK in kmetijska gospodarstva ...