KAKO do datuma posnetkov (DOF)?

PISO Spletni pregledovalnik omogoča ogled datuma izdelave posameznega lista ortofota (letalskega posnetka). Ker se aerofotografiranje celotnega območja Slovenije običajno opravi v več terminih (v različnih mesecih ali celo letih), je stanje podatkov (datum posnetka) za posamezne liste lahko različen.

Za ogled datuma posameznega lista ortofota moramo imeti izbrano podlago »Letalski posnetek (DOF)«, izbran tematski sklop »Pomožni sloji« ter v legendi izbran ustrezen tematski sloj »Datumi posnetkov...«

Obstaja pa tudi drug način kako preverimo datum izdelave listov ortofota. Podrobna navodila in potek si lahko ogledate na povezavi NAVODILA - DATUMI POSNETKOV (DOF) (960 KB).