Uporaba hitrih tipk v PISO Spletnem pregledovalniku

PISO Spletni pregledovalnik nam omogoča uporabo bližnjic (hitrih tipk), s katerimi si poenostavimo brskanje po pregledovalniku. Z uporabo hitrih tipk prihranimo čas, ki bi ga porabili, da bi prišli do nekega pogleda.

Hitre tipke, ki jih omogoča PISO spletni pregledovalnik:

 1. F5               začetni prikaz

  Pri kliku na tipko F5 pregledovalnik odpre začetni prikaz. Bližnjica nam pride prav, kadar imamo odprtih veliko slojev in bi želeli na novo poizvedovati.

 2. F11              celozaslonski prikaz

  Pri kliku na tipko F11 se odpre celozaslonski prikaz PISO spletnega pregledovalnika.

 3. SHIFT+A      menjava zaporedja elementov prikaza »tematski sklop« in »skupni sloji«

  Privzeto se na karti najnižje rišejo »podlage«, nato izbrani »tematski sklop« in najvišje »skupni sloji« (vse tri najdemo v meniju za izbiro elementov prikaza). Če izris skupnih slojev (npr. parcele, stavbe, hišne številke, idr.) prekriva izbrani tematski sklop, lahko zamenjamo vrstni red z bližnjico SHIFT+A. V tem primeru se bo »tematski sklop« izrisal najvišje.

 4. S                  začasen izklop skupnih slojev
 5. SHIFT+S      začasen izklop skupnih slojev in tematskega sklopa
 6. Obe bližnjici (S in SHIFT+S) sta podrobneje opisani na povezavi: KAKO začasno skriti vsebine na karti?