KAKO podati pripombo na javno razgrnitev OPN

Občine o možnosti podajanja pripombe na javno razgrnitev obvestijo občane na svojih spletnih straneh. Občani uporabijo tam navedeno povezavo za vstop v sistem PISO z izbranim tematskim sklopom namenjenim za javno razgrnitev.

1. Začetna stran po vstopu v PISO preko občinske povezave na javno razgrnitev.

2. Povečava na željeno območje (grafično ali preko iskalniov) ter lokacijska poizvedba (izbira orodje ter klik na karto). Klik na "PRIPOMBA NA DOPOLNJEN OSNUTEK OPN" . Možno je tudi malo drugačno besedilo.

3. Vnos podatkov v spletni obrazec in klik na "PRIPRAVI DOKUMENT".

4. Tiskanje dokumenta

Več o sami storitvi zbiranja pripomb na javne razgrnitve.