Zbiranje pripomb občanov na javne razgrnitve prostorskih načrtov

Občine se lahko odločijo, da v postopku javne razgrnitve Občinskih prostorskih načrtov (OPN) ali podrobnejših načrtov (OPPN) ponudijo občanom (javnim uporabnikom) možnost podajanja pripomb na vsebino javne razgrnitve preko sistema PISO. To prinaša mnoge prednosti za vse udeležene v postopku:

  1. Uporabniki lahko enostavno označijo lokacijo in s tem parcelo ter vnesejo podatke v spletni obrazec. Na podlagi obrazca se pripravi dokument, ki ga uporabnik po potrebi dopolni ali označi poseg na karti, podpiše ter posreduje na občino. 
    Navodilo za podajanje pripombe

  2. Občina sproti spremlja vse pripravljene dokumente še preden se posredujejo na občino. Možen je grafični prikaz in vsebina podane pripombe preko dodanega sloja v tematskem sklopu javne razgrnitve.
  3. Občina po končani javni razgrnitvi prejme preglednico, ki vsebuje podatke vseh podanih pripomb (vlagatelj, kontakt, naslov, kat.občina in parcele, besedilo pripombe,...).
  4. Občina prejme poleg preglednice še grafični sloj parcel (npr. "ESRI Shapefile") z podanimi pripombami kar je odlično izhodišče za pregledovanje in obravnavo pripomb.
  5. Podjetje, ki pripravlja prostorski načrt in mora pripraviti gradivo za vsako posamezno pripombo, lahko to na podlagi tega grafičnega sloja, naredi bistveno hitreje in lažje.

Za več informacij nas kontaktirajte.