Prednosti aplikacije PISO Pokopališča

Zakaj je aplikacija PISO Pokopališča dobra izbira za upravljanje s pokopališči: 
1. Prenos izdanih računov v računovodski program
V aplikaciji smo pred kratkim razširili možnosti izvoza računov v računovodske programe, tako da je sedaj možno izvoziti podatke o pripravljenih računih v računovodske programe podjetij GRAD, CADIS in SAOP. Seveda pa je omogočena tudi neposredna priprava in tisk računov za posamezen grob, najemnika, pokopališče ali vsa pokopališča.
2. Uvoz podatkov o plačilih

Za potrebe pregleda neplačnikov neposredno v aplikaciji pa je že nekaj časa na voljo uvoz podatkov o plačilih iz Uprave za javna plačila (UJP.NET) ali programa CADIS.

3. Odličen pregled in kontrola evidence
  • pregled prostih grobov (grafika + preglednica)
  • pregled neplačnikov (grafika + preglednica)
  • zgodovina najemnikov groba
  • izvozi celotne evidence v standardne formate (SHP, Excel)
  • enostaven vnos in spreminjanje vseh podatkov
4. Skladnost z zakonodajo

Pripravljamo manjše dopolnitve aplikacije glede na predlog novega zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki je trenutno še v medresorski obravnavi.

Podrobnosti o aplikaciji