V tematski sklop Druge državne vsebine > Narava in okolje > Aglomeracije in komunala (vir: ARSO in MOP) smo vključili noveliran osnutek aglomeracij, ki so del osnutka Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Vključeno je besedilo osnutka in priloge 1-10.

klikni za povečavo


Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.