Novosti PISO Mnenja

V PISO Mnenja smo dodali naslednje funkcionalnosti:

  • pri preverjanju skladnosti lahko uporabnik vpisuje opombe. Opombe so koristne zlasti v primeru, ko del projektne dokumentacije ni skladen z določili prostorskega akta,
  • dodana možnost, da uporabnik spremeni skladnost celotne zadeve,
  • izpis opomb v wordov dokument in prilagojen izpis skladnosti oz. neskladnosti,
  • v preverjanje skladnosti je možno vključiti tudi predpise s področja občinskih cest in minimalne komunalne oskrbe.

klikni za povečavo

 

klikni za povečavo

 

klikni za povečavo

Novosti PISO Mnenja