NOVO: Obdavčitev nepremičnin

Pripravili smo naslednje novosti v povezavi z aktualnim vrednotenjem ter obdavčitvijo nepremičnin.

  1. V sklopu podatkov o nepremičnini pri izpisu posamezne parcele ali dela stavb smo dodali vrsto nepremičnine glede na ZDavNepr ter davčno stopnjo. Obvezno si preberite podrobnosti in razlago.
  2. Za interne uporabnike smo dopolnili poročilo za nepremičnine, ki vsebuje možnost izpisa parcel, ki so v lasti Republike Slovenije in so v upravljanju ali soupravljanju občine ter možnost izpisa parcel, ki imajo delež zemljišča za gradnjo stavb večji od 0.
  3. Sezname nepremičnin, ki se lahko pripravijo v internem dostopu, smo dopolnili z nekaterimi polji (parcele: namenske in dejanske rabe, upravljavci, deli stavb: korigiran lastniški delež, vrsta nepremičnine, faktor in davčna stopnja)