Izbirnik (del pregledovalnika z iskalnimi polji na levi strani pregledovalnika) je dobil poenoten nov del, ki združuje iskanje nepremičnin: Zemljiškega katastra (ZK) ter katastra stavb (KS).

Iskanje parcel (ZK):

  1. v predelu za izbiro vrste nepremičnine ohranimo privzeto vrednost "zemljiški kataster";
  2. s seznama katastrskih občin izberemo katastrsko občino po šifri KO ali pa po nazivu KO;
  3. v vnosno polje poleg seznama KO-jev vpišemo številko parcele; lahko vpišemo tudi številko zemljiško-knjižnega vložka (ZKV), na primer "ZKV 123"
  4. iskanje sprožimo s klikom na gumb "išči" poleg vnosnega polja za parcele. Pogled se premakne na območje iskane parcele, ta se modro obarva*, v tekstovni del pod karto pa se izpišejo opisni podatki za izbrano parcelo.

Iskanje stavb (KS):

  1. v predelu za izbiro vrste nepremičnine izberemo "kataster stavb";
  2. s seznama katastrskih občin izberemo katastrsko občino po šifri KO ali pa po nazivu KO;
  3. v vnosno polje poleg seznama KO-jev vpišemo številko stavbe in opcijsko za pomišljajem del stavbe (primer: 1314-3);
  4. iskanje sprožimo s klikom na gumb "išči" poleg vnosnega polja. Pogled se premakne na območje iskane stavbe, ta se modro obarva*, v tekstovni del pod karto pa se izpišejo opisni podatki za izbrano stavbo in stavbni del.

Iskanje lastnikov**:

Enotno vnosno polje za iskanje lastnikov tako ZK kot KS je vezano na izbiro vrste nepremičninske evidence nad seznamom katastrskih občin (KO). V kolikor želimo omejiti iskanje znotraj izbrane katastrske občine s seznama, to storimo z označitvijo možnosti "išči samo lastnike v izbrani katastrski občini".

*za spremembo barve izbora se postavite na gumb "i" v orodnem stolpcu na desni strani pregledovalnika in izberite možnost "Nastavitve izbora"

**funkcionalnost internega dostopa


Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.