Novosti v uporabniškem vmesniku - dopolnitve

OZNAČEVANJE PARCEL in STAVB

Označeni elementi imajo sedaj bolj živo CYAN barvo obrobe. Polnilo je tudi nastavljeno, saj omogoča razlikovanje med označenimi in neoznačenimi parcelami, ki zaobjemajo druge parcele (primer na sliki prikazuje situacijo, če ne bi bilo barve polnila). Barva polnila ni preveč močna, da ne moti ostalih vsebin.


KOORDINATNA MREŽA

Med skupnimi sloji najdete nov sloj Koordinatna mreža, ki na karto izrisuje pravokotno mrežo. Velikost je odvisna od merila (5km, 1km, 500m, 100m). Pravokotna mreža olajša orientacijo, omogoča izrisovanje koordinat (tako na papirju kot na ekranu), omogoča hitrejšo presojo o razdaljah v prostoru, še posebej prikladna pa se izkaže v primeru tiskanja na več listov - pri obrezovanju mreža močno olajša naknadno sestavljanje karte.


PODATKI O VIŠINI PRI LOKACIJSKI POIZVEDBI

Dosedanji sloj, ki je služil za izpisovanje podatkov o lokaciji (nadmorski višini) smo zamenjali, in sedaj je namesto stare 100mx100m velike mreže celic, v sistem PISO vključena mreža celic z višinami v velikosti 25x25m. S tem se je močno izboljšala natančnost poizvedovanja.