Novosti v PISO spletnem pregledovalniku (junij, 2009)

PISO spletni pregledovalnik v novi različici ponuja naslednje izboljšave:

Troslojnost: Podlage, tematski sklopi in skupni sloji

Dosedanji meni za izbiro tematskega sklopa je odslej vsebinsko in funkcionalno razdeljen na tri skupine:

Podlage - Karte in letalski posnetki (DOF5), karte in letalski posnetki (DOF1), karte in topografski načrti (TTN)
*pri vsaki izmed izbranih podlag je možno določiti intenzivnost prikaza (močno in bledo). V kolikor pa podlage pri delu niso potrebne, jih lahko izklopimo z odznačenjem celotne skupine Podlage.
Tematski sklopi - sem spadajo vsi sklopi podatkov, ki prikazujejo neko vsebino: poslovni subjekti, RPE, GJI, državne vsebine (varstvo narave, kulturna dediščina …) ter občinske vsebine (namenska raba, infrastruktura …)
Skupni sloji - k skupnim slojem spadajo katastrske občine, parcele, stavbe in sloj hišnih številk.

Shema prekrivajočih se slojev je namenjena razumevanju logike 'troslojnosti', pri kateri imamo možnost vklapljanja in izklapljanja posamezne izmed treh skupin.

PREDNOSTI:

  • izboljšan in hitrejši prenos grafičnih vsebin do uporabnika;
  • povečana preglednost in struktura podatkovnih slojev;
  • dodatna funkcionalnost skladna z logičnim prekrivanjem slojev;
  • poljubno sestavljanje in kombiniranje karte: Iz podlage, tematskega sklopa in skupnih slojev.

Pregled območja sosednjih občin

V glavnem prikazu je omogočen vpogled v območje sosednjih občin, v kolikor so te že vključene v sistem PISO, je prek poizvedbe na lokacijo ter povezave omogočen neposreden vstop v obravnavano občino.

stari pogled

novi pogled

PREDNOSTI:

  • vsebinska osvežitev in razširjen pregled;
  • vpogled v zveznost pojavov;
  • prikaz parcel ter ostalih skupnih slojev izven administrativnega območja občine;
  • enostaven prehod med vključenimi občinami.

Povečava s pomočjo drsnega koleščka

Izboljšane so navigacijske možnosti, odslej je možno povečevanje in pomanjševanje območja prikaza z vrtenjem koleščka na miški (scroll wheel)

PREDNOSTI:

  • dodatna možnost spreminjanja merila;
  • za uporabnike najbolj prijazen ter enostaven način določitve območja prikaza.

Napredni ukazi preko tipkovnice

V povezavi z logiko prekrivanja slojev so sistemu PISO dodane nove funkcionalnosti, vezane na obnašanje skupnih slojev v odnosu do tematskih sklopov.
 

S = pridržanje tipke S na tipkovnici trenutno s pogleda odstrani vse izbrane skupne sloje in prikazuje samo posamezni izbrani tematski sklop ter podlago
SHIFT + A = kombinacija tipk SHIFT in A zamenja vrsti red prikazovanja tematskih sklopov ter skupnih slojev. To je pomembno pri izrisovanju in prikazu napisov. 
SHIFT+ S = pridržanje kombinacije tipk SHIFT in S na tipkovnici trenutno s pogleda odstrani vse izbrane skupne sloje ter tematski sklop in prikazuje samo podlago

Tiskanje v formatu A3

Odslej je možno izvoziti pogled z naslovom, legendo, merilom in preostalimi elementi karte, poleg navadnega dokumenta pdf v formatu A4, tudi v večjem formatu A3.