KAKO vnesti seznam parcel ali stavb za iskanje

Vnos seznama parcel ali stavb za iskanje

V primeru, da imamo seznam parcel ali stavb, za katere želimo pridobiti podatke oziroma jih prikazati na karti, lahko uporabimo novo možnost za vnos seznama. Postopek:

  1. Izberemo evidenco (zemljiški kataster ali kataster stavb),
  2. Izberemo katastrsko občino,
  3. Kliknemo na ukaz "vnos seznama",
  4. Vpišemo številke parcel in stavb terr zaključimo z išči.

Primer za parcele:

Dobimo seznam, uporabimo lahko ukaze za geometrijo posameznih parcel ali vseh (prikaz, izbor) ali pa dodatne možnosti (seznam lastnikov - interno, izvoz, prikaz podatkov za parcelo)

Podrobnosti so opisane v uporabniških navodilih.