OSEMNAJSTA uspešna Tehnična posodobitev OPN (v izvedbi Realis in Urbi)

Skupaj s partnerjem Urbi d.o.o. smo izvedli OSEMNAJSTO uspešno Tehnično posodobitev OPN (TP OPN) na parcelno stanje po Katastru nepremičnin za občino SREDIŠČE OB DRAVI, skladno z metodologijo in pregledano ter potrjeno s strani MNVP.

Za ponudbo pišite na piso@realis.si.

OSEMNAJSTA uspešna Tehnična posodobitev OPN (v izvedbi Realis in Urbi)