Parcele ZKP urejene meje ARHIV

V interni del sistema PISO smo ZAČASNO vključili skupni sloj "Parcele ZKP urejene meje ARHIV" (stanje 26. 5. 2022). Nove urejene meje po parcelnem stanju novega Katastra nepremičnin GURS še ne distribuira, zato gre za začasno stanje in delovni pripomoček. Predvidoma 10. 10. 2022 bo stanje usklajeno z novim parcelnim stanjem.

Parcele ZKP urejene meje ARHIV