PISO Evidenca nepremičnin - dopolnitev z GJI in ETN

Podatke o nepremičninah v aplikaciji PISO Evidenca nepremičnin smo dopolnili z informacijami iz

  • Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture (ZK GJI) in
  • Evidence trga nepremičnin (ETN).

Aplikacija se bo posodobila ob prvem zagonu, podatki se posodabljajo ob rednih posodobitvah temeljih evidenc (GURS).

PISO Evidenca nepremičnin - dopolnitev z GJI in ETN