PISO in OPSI

Povezava med portaloma

Ekipa PISO vam ponuja pomoč pri sestavi nabora in objavi podatkov na portal OPSI.

O tej ponudbi smo organizirali tudi kratek webinar (posnetek).

Za več preberite kratek opis storitve.