Storitve in vzpostavitve evidenc


PISO ORTOFOTO 5cm

Potrebujete najnovejši letalski posnetek visoke ločljivosti? Ponujamo vam izdelavo digitalnih ortofoto posnetkov (DOF) po vaših željah. (VEČ)

Prednosti posnetkov po naročilu

 • hitra izdelava
 • visoka ločljivost
 • prilagajanje vašim zahtevam (sami določate obdobje snemanja, območje, ločljivost)
Primer digitalnega ortofoto 10cm Primer digitalnega ortofoto 50cm
Digitalni ortofoto po naročilu
Ločjivost - 10cm

Državni digitalni ortofoto (DOF 050)
Ločjivost - 50cm

PISO PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ

Skupaj z našimi vsebinskimi strokovnjaki vam hitro in učinkovito pripravimo kakovosten odlok, ki upošteva vse vidike v izračunu in onemogoča povzročanje napak ob izračunu. (VEČ)

Prednosti izdelave z ekipo PISO

 • hitra in kakovostna izdelava
 • takojšnja vključitev informativnega izračuna KP
 • avtomatizirana priprava odločbe in plačilnega naloga (UPN obrazec) v aplikaciji PISO Komunalni prispevek
PIŠI-BRIŠI STENSKA KARTA

Stenska karta za učinkovite sestanke v vaši pisarni ali sejni sobi. (VEČ)

Prednosti PIŠI-BRIŠI stenske karte:

 • visokokakovostni tisk vsebin prilagojenih za delo na občini
 • plastificirana površina omogoča dolgotrajen in kakovosten izgled ter povečuje obstojnost stenske karte
 • posebna gladka prevleka omogoča pisanje in brisanje
 • formati velikosti A0 ali B0 so primerni za vsako pisarno
 • hitra in kakovostna izvedba

3D LiDAR ANALIZE + PREGLEDOVALNIK

Izvedene analize na podlagi najnatančnejših podatkov (LiDAR) vam bodo v pomoč pri interpretaciji terena in površja. (VEČ)

Izvedene karte služijo kot podlage pri:

 • Interpretaciji oblike terena
 • Analizah osončenosti
 • Analizah naravnih nesreč (plazovi, poplave, erozije ...)
 • Analizah hidroloških razmer
 • Analizah linij vidnosti (angl. Line of sight).
 • Urbanističnem načrtovanju
 • Razvoju infrastrukture
 • Ugotavljanju smeri odtekanja padavin
 • Analizah porazdelitve vegetacije ...

ODLOČBE KOMUNALNEGA PRISPEVKA PO URADNI DOLŽNOSTI

V kolikor ste kot občina pristopili k izgradnji kanalizacijskega omrežja in ste v fazi urejanja priklopov ter začetka izdaje odločb po uradni dolžnosti za priklop, potem vam lahko v okviru aplikacije PISO Komunalni prispevek (PISO-KP) pripravimo odločbe za množično razpošiljanje. (VEČ)

klikni za povečavo

TERENSKA IZMERA IN ZAJEM PODATKOV

Zaradi dolgoletnih izkušenj na področju zajema in obdelave najrazličnejših prostorskih podatkov se uvrščamo med najzanesljivejše in kompetentne partnerje pri doseganju pričakovanih rezultatov. Poleg dolgoletnih izkušenj nas odlikujejo predvsem stalen razvoj, sprotno sledenje in prilagajanje področnim tehnološkim trendom ter naš strokoven kader, ki razpolaga s potrebnim znanjem in iznajdljivostjo pri delu. (VEČ)

IZBOLJŠAVA ZKP

Pripravo in uveljavljanje občinskih in državnih prostorskih načrtov, ukrepov kmetijske politike, varovanja okolja, vrednotenja in obdavčevanja nepremičnin, upravljanja z objekti prometne in komunalne infrastrukture otežuje slaba natančnost lokacijskih podatkov Zemljiško katastrskega prikaza (ZKP). (VEČ)

Aplikacije - moduli

 

PISO Javna razsvetljava NOVO
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja NOVO
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Evidenca stavbnih zemljišč NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.