POPLAVNA OBMOČJA

Z izbiro tematskega sklopa Druge državne vsebine --> Hidrografija (vode) si lahko ogledate, katera območja v občini so poplavno ogrožena.

PRIKAZANI SLOJI: Zelo redke (katastrofalne) poplave - povratna doba Q50 in več, Redke poplave - povratna doba Q10 do Q20, Pogoste poplave - povratna doba Q2 do Q5. Vir podatkov: MOP - Agencija RS za okolje.

Več o tematskem sklopu Hidrografija (vode) si preberite tukaj.