Lokalne volitve 2010

V sistem PISO smo vključili nov tematski sklop LOKALNE VOLITVE 2010. Vključeni sloj prikazuje meje med območji volišč znotraj občinskih volilnih enot. Vir podatkov: GURS

Prek povezave, ki se vam izpiše v tekstovni del ob lokacijski poizvedbi (gumb "i"), je možen vpogled v seznam kandidatov za posamezno občino.