Poročanje o realizaciji infrastrukturnih projektov financiranih iz kohezijskega sklada

Občine, ki ste zgradile infrastrukturo financirano s pomočjo evropskega kohezijskega sklada ste od Ministrstva za okolje in prostor prejele navodilo za posredovanje podatkov za potrebe spremljanja realizacije ciljev kohezijske politike na področju oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalnih voda - GIS.
Poročilo zajema precej operacij s prostorskimi podatki ter se navezuje na podatke IJSVO, ki jih morajo oddajati komunalna podjetja.

Ponujamo vam pomoč pri pripravi poročila v naslednji obliki:

  1. Priprava okolja za delo v aplikaciji PISO Splošni katastri:
    • Priprava slojev od Ministrstva za vašo občino (razrez za vašo občino, pripis dodatnih podatkov, ustrezni šifranti in shema)
    • Uvoz in povezava tabel za IJSVO s strani komunalnega podjetja.
  2. V naprej vam bomo že pripravili podatke (kar bo možno), sami boste lahko vse pregledali, po potrebi urejali ter vnesli še manjkajoče podatke, predvsem za novo priključene objekte (vir financiranja, ime projekta).
  3. Za izračun populacijskega ekvivalenta bo potrebno za nestanovanjske stavbe, vpisati še porabo vode za leto 2015 (samo na območju, kjer se je izvajal kohezijski projekt). Ta podatek boste pridobili na komunali.
  4. Po zaključenem pregledu in vnosu, nas o tem obvestite, mi bomo izvedli še končne izračune (število populacijskega ekvivalenta).
  5. O končni pripravi vas obvestimo in sami boste lahko podatke iz aplikacije izvozili v SHP format ter oddali na Ministrstvo.

Rok za oddajo je 31.3.2016.

Za več informacij nas kontaktirajte na kontakt.