V zadnjem sklopu razvojnih posodobitev in ob prehodu na novo tehnologijo upravljanja s podatki smo k sklopu podatkov Geodetske uprave priključili tudi evidence Registra nepremičnin (REN).

Poleg poenotenega iskanja nepremičnin (več) so bili poenoteni in oblikovno urejeni tudi izpisi atributnih (opisnih) podatkov za posamezno vrsto nepremičnine.

klikni za povečavo   Izpis za parcele (ZK+REN)
  1. prek iskalnika na levi strani pregledovalnika ali z lokacijsko poizvedbo (gumb "i") poiščemo parcelo;
  2. v tekstovnem delu pod karto se v prvem sklopu izpišejo osnovni podatki o PARCELI iz Zemljiškega katastra (ZK), pod njimi lastnik z lastniškim deležem;
  3. pod nazivom lastnika so izpisani (v kolikor na voljo) podatki upravljavca - iz REN-a;
  4. pod upravljavcem so izpisani podatki iz Registra nepremičnin (REN) z ocenjeno vrednostjo nepremičnine;
klikni za povečavo   Izpis za stavbe (KS+REN)
  1. prek iskalnika na levi strani pregledovalnika ali z lokacijsko poizvedbo (gumb "i") poiščemo stavbo;
  2. v tekstovnem delu pod karto se izpišejo osnovni podatki o STAVBI iz Katastra stavb (KS) in Registra nepremičnin (REN);
  3. pod podatki o stavbi so izpisani podatki o DELIH STAVBE z lastniki - v kolikor ima stavba več kot dva dela, se izpiše opozorilo. V kolikor so na voljo podatki o upravniku, se izpiše tudi povezava na spletni register AJPES-a. Sklopi informacij so sestavljeni iz podatkov KS in REN;
  4. vrsti nepremičnine je pripisana tudi ocenjena vrednost nepremičnine;
Vsakokrat so podatki, ki se izpisujejo v tekstovnem delu, tudi sestavni del poročila o parceli oz. stavbi.


Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.