Register nepremičnin (REN)

Register nepremičnin je javna zbirka podatkov o nepremičninah, ki na enem mestu evidentira dejanske podatke o vseh nepremičninah v Sloveniji.

V registru nepremičnin so prevzeti podatki popisa, podatki zemljiškega katastra, katastra stavb, zemljiške knjige in nekaterih drugih javnih evidenc, ter podatki, ki jih dnevno posredujejo lastniki nepremičnin.

Podatki registra nepremičnin tvorijo podlago za davek na nepremičnine. Več o davku.

Možnosti v sistemu PISO
  • dopolnitev podatkov o parceli (namenske in dejanske rabe z deleži);
  • dopolnitev podatkov o stavbi in delu stavbe (dejanska raba, uporabna površina in drugi podatki ki opisujejo dejansko stanje stavbe/dela stavbe);
  • izpis podatkov o nepremičnini (enote, vrednosti enot, skupna vrednost, vrsta nepremičnine, davčna stopnja).