Svetovanje in izobraževanje
 

Skupaj z našimi partnerji vam omogočimo najem vrhunskih strokovnjakov na področju:
  • geografskih informacijskih sistemov (GIS),
  • informacijske tehnologije in sistemske administracije,
  • podatkovnih baz in podatkovnih skladišč,
  • lokalne samouprave in e-uprave,
  • geodezije, geografije, urbanizma in komunalne infrastrukture,
  • optimizacije poslovnih procesov.

Dolgoletne izkušnje, znanje in ustrezni certifikati so garancija za kvalitetno in učinkovito izvedbo. Ponujamo vam različne možnosti skladno z dogovorom in vašimi potrebami.

Poleg rednih uporabniških seminarjev vam lahko v moderni računalniško opremljeni učilnici ponudimo tudi izvedbo različnih ciljno usmerjenih izobraževanj in usposabljanj.

Za več informacij nas kontaktirajte.

Aplikacije - moduli

 

PISO Javna razsvetljava NOVO
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja NOVO
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Evidenca stavbnih zemljišč NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.