Veljavni prostorski akti

V PISO spletnem pregledovalniku bomo v naslednjih dneh določili zeleno barvo tematskima sklopoma, kamor sta vključena veljavni prostorski akt (npr. OPN, prostorski plan) in veljavni podrobnejši izvedbeni akti (npr. OPPN-ji). Omenjena tematska sklopa bosta tudi prestavljena na vrh občinskih vsebin. Tako boste interni in javni uporabniki takoj vedeli, kateri prostorski akt je veljaven.

Na spodnjem slikah si lahko ogledate še primer nove ureditve:

klikni za povečavo

klikni za povečavo

Veljavni prostorski akti