PISO Zbirka podatkov (DVD)

PISO Zbirka podatkov na DVD-ju je popolna zbirka vseh občinskih prostorskih podatkov - na vaši mizi.

Uporabniki na občini dobijo na enem mestu ažurno stanje najpomembnejših prostorskih podatkov v izvorni obliki, poleg teh izpeljane podatke, različne preglednice, analize in druge obdelave podatkov.

Zbirka je primerna za različne namene in uporabnike na različnih nivojih, saj vsebuje podatke v obliki primerni za GIS orodja, kot tudi za klasične pisarniške programe (MS Excel, MS Word, pregledovalnik slik ...)

Vsebina storitve

PISO Zbirka podatkov se izdaja na DVDju vsake 3 mesece z ažurnim stanjem podatkov. Meseci priprave podatkov in posredovanja zbirke naročniku so: marec, junij, september in december.

Vsebina posamezne zbirke:

1 KARTE:
 • Pregledna karta občine z letalskimi posnetki,
 • Pregledna karta občine z prikazom nadmorskih višin.

Karte so pripravljene v JPG formatu, kar pomeni da jih enostavno pregledujemo s pisarniškimi programi in urejamo s standardnimi grafičnimi orodji.

2 PODATKI:

Glavni sklop zbirke, ki vsebuje podatke s strani:

 • Geodetske uprave (GURS);
 • Agencije za okolje (ARSO);
 • Ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO);
 • Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKS);
 • Ministrstva za kulturo (MK);
 • Agencije za javnopravne evidence (AJPES).

Poleg originalnih podatkov so z naše strani pripravljene različne dodatne obdelave, združevanja, analize in druge operacije za lažje delo. Podatki so pripravljeni v originalnem stanju in v standardnih formatih za prostorske podatke ter baze podatkov. (Geolociran TIF ali JPG, ESRI Shape format, MS Access format).

3 PREGLEDNICE:

 • Seznam parcel z opisnimi podatki v lasti občine z dodanim deležem (tudi solastnina),
 • Statistični podatki za občino (velikost, št. preb., dolžine infrastrukturnih vodov, število prostorskih enot...).

Preglednice se zapisane v MS Excel formatu in so namenjene najširšemu krogu uporabnikov.

4 PRESEKI:

 • prostorski presek parcel in dejanske rabe kmetijskih zemljišč z izračunanimi deleži posameznih vrst rabe na parcelo. 
Ugodnosti za občine vključene v PISO

Storitev je na voljo samo občinam, ki so del sistema PISO. Več o postopku vključitve.

Naročilo

Naročilo je enostavno in hitro. Zainteresirane občine nas lahko kontaktirajo prek kontaktnega obrazca oziroma na tel 01/ 542 71 10. 

Statistični podatki Primer uporabe podatkov Primer predstavitve