PISO Zbirka podatkov (DVD)

PISO Zbirka podatkov na DVD-ju je popolna zbirka vseh občinskih prostorskih podatkov - na vaši mizi.

Uporabniki na občini dobijo na enem mestu ažurno stanje najpomembnejših prostorskih podatkov v izvorni obliki, poleg teh izpeljane podatke, različne preglednice, analize in druge obdelave podatkov.

Zbirka je primerna za različne namene in uporabnike na različnih nivojih, saj vsebuje podatke v obliki primerni za GIS orodja, kot tudi za klasične pisarniške programe (MS Excel, MS Word, pregledovalnik slik ...)

Vsebina storitve

PISO Zbirka podatkov se izdaja na DVDju vsake 3 mesece z ažurnim stanjem podatkov. Meseci priprave podatkov in posredovanja zbirke naročniku so: marec, junij, september in december.

Vsebina posamezne zbirke:

1 KARTE:
 • Pregledna karta občine z letalskimi posnetki,
 • Pregledna karta občine z prikazom nadmorskih višin.

Karte so pripravljene v JPG formatu, kar pomeni da jih enostavno pregledujemo s pisarniškimi programi in urejamo s standardnimi grafičnimi orodji.

2 PODATKI:

Glavni sklop zbirke, ki vsebuje podatke s strani:

 • Geodetske uprave (GURS);
 • Agencije za okolje (ARSO);
 • Ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO);
 • Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKS);
 • Ministrstva za kulturo (MK);
 • Agencije za javnopravne evidence (AJPES).

Poleg originalnih podatkov so z naše strani pripravljene različne dodatne obdelave, združevanja, analize in druge operacije za lažje delo. Podatki so pripravljeni v originalnem stanju in v standardnih formatih za prostorske podatke ter baze podatkov. (Geolociran TIF ali JPG, ESRI Shape format, MS Access format).

3 PREGLEDNICE:

 • Seznam parcel z opisnimi podatki v lasti občine z dodanim deležem (tudi solastnina),
 • Statistični podatki za občino (velikost, št. preb., dolžine infrastrukturnih vodov, število prostorskih enot...).

Preglednice se zapisane v MS Excel formatu in so namenjene najširšemu krogu uporabnikov.

4 PRESEKI:

 • prostorski presek parcel in dejanske rabe kmetijskih zemljišč z izračunanimi deleži posameznih vrst rabe na parcelo. 
Ugodnosti za občine vključene v PISO

Storitev je na voljo samo občinam, ki so del sistema PISO. Več o postopku vključitve.

Naročilo

Naročilo je enostavno in hitro. Zainteresirane občine nas lahko kontaktirajo prek kontaktnega obrazca oziroma na tel 01/ 542 71 10. 

Statistični podatki Primer uporabe podatkov Primer predstavitve

Aplikacije - moduli

 

PISO Javna razsvetljava NOVO
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja NOVO
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Evidenca stavbnih zemljišč NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.