Vključitev nove občine je enostavna!

V največ treh (3) dneh od prejema podatkov je vaša občina že lahko vključena, in s tem postane članica skupnosti PISO, ki ga uporabljata dve tretjini (2/3) vseh slovenskih občin!

Občine uporabnice sistema PISO so enakopravne, saj funkcionalnosti in vsebine niso odvisne od doplačil, pač pa so že ob vključitvi (TUDI V TESTNEM OBDOBJU) na razpolago prav vsem občinam.

Preizkusite najbolj razširjen geoinformacijski sistem s 15-letno tradicijo še danes!

Kontaktne informacije
(mail) kontakt
(tel) 01 542 71 10
(fax) 01 542 71 15

Oglejte si še
Pregled storitev PISO
Vsebinski sklopi
Mnenja uporabnikov
PISO Brošura

PISO Spletni pregledovalnik

PISO Spletni pregledovalnik vam omogoča enostaven vpogled v državne in občinske prostorske evidence, kot so: zemljiški kataster, prostorski plan, komunalni kataster, cestna infrastruktura, kataster stavb, ortofoto posnetki, poslovni subjekti in ostalo. (več)

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
PISO Mobilni pregledovalnik

PISO Mobilni pregledovalnik omogoča dostop do Prostorskega informacijskega sistema občin z uporabo telefonov, dlančnikov in drugih mobilnih naprav. (več)

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo

Aplikacije


PISO Plus NOVO
Paket razširitev in ugodnosti
PISO Javna razsvetljava
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Evidenca stavbnih zemljišč NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO GIS 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

 

 


© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.