Objave v kategoriji: Obvestila

Priprava elaborata za vpis podatkov GJI

Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) nalaga občinam, v kolikor so lastnik ali operater komunikacijskega omrežja, da morajo:

 • sporočiti podatke o vrstah in legi omrežij ter objektov, kolikor so ti del pripadajoče infrastrukture, neposredno organu, pristojnem za geodetske zadeve, za vpis v evidenco GJI (14. člen)
 • vsako spremembo teh podatkov sporočiti pristojnemu organu v treh mesecih po njenem nastanku (14. člen)
 • v enem letu od uveljavitve sporočiti podatke o zmogljivosti omrežne priključne točke (239. člen)

PISO ekipa vam lahko pomaga pri vpisu podatkov v kataster gospodarske javne infrastrukture (GJI). Izdelamo elaborat ali naredimo primerjavo med zbirnim in operativnim katastrom gospodarske infrastrukture, na podlagi katere ugotovimo, če pripravljavec ni posredoval podatkov za vpis v zbirni kataster GJI.

Za več informacij nas kontaktirajte.

Najhitreje posodobljeni podatki GURS (stanje podatkov: 7.11.2016) 

Za vse vključene občine smo posodobili temeljne vsebine GURS:

Podatke za vašo interno uporabo lahko administratorji prevzamete preko PISO Administracije.

Podrobnejše informacije o datumih izvornih podatkov si lahko ogledate v meniju "stanje podatkov".

PISO najhitreje posodablja podatke GURS - tudi med prazniki (stanje podatkov: 27.10.2016)

Za vse vključene občine smo posodobili temeljne vsebine GURS:

Podatke za vašo interno uporabo lahko administratorji prevzamete preko PISO Administracije.

Podrobnejše informacije o datumih izvornih podatkov si lahko ogledate v meniju "stanje podatkov".

PISO Pokopališča - skladna z novo zakonodajo

Aplikacija PISO Pokopališča omogoča vodenje evidence grobov, pokojnih in najemnikov skladno z zakonodajo (Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16)).

Različni grafični prikazi in analize ter izmenjava podatkov z računovodskimi programi so v veliko pomoč pri vodenju evidence (prikaz prostih grobov, prikaz neplačnikov...) in pomenijo pravo dodano vrednost v primerjavi z evidenco v klasični obliki.

Aplikacija omogoča:

 • enostavno evidentiranje pokopališč in grobov (grafični zajem in prikaz),
 • vodenje podatkov o grobu in najemu (tip groba, najemnik, trajanje najema, delež, pokojni,…),
 • vodenje zgodovine najemnikov groba,
 • priprava najemnih pogodb,
 • priprava plačilnih nalogov za najemnine (UPN obrazec),
 • izmenjava podatkov z računovodskimi programi,
 • analize in orodja (prosti grobovi, neplačniki, izvoz/uvoz podatkov, poročila,…),
 • večuporabniška aplikacija, skupna baza podatkov, neomejeno število uporabnikov,
 • prikaz podatkov tudi v PISO Spletnem in Mobilnem pregledovalniku.

klikni za povečavo

Več informacij o aplikaciji lahko pridobite tukaj

Najhitreje posodobljeni podatki GURS za občinske GIS sisteme (stanje podatkov: 20.10.2016)

Za vse vključene občine smo posodobili temeljne vsebine GURS:

Podatke za vašo interno uporabo lahko administratorji prevzamete preko PISO Administracije.

Podrobnejše informacije o datumih izvornih podatkov si lahko ogledate v meniju "stanje podatkov".

Najhitreje posodobljeni podatki GURS za občinske GIS sisteme (stanje podatkov: 11.10.2016)

Za vse vključene občine smo posodobili temeljne vsebine GURS:

Podatke za vašo interno uporabo lahko administratorji prevzamete preko PISO Administracije.

Podrobnejše informacije o datumih izvornih podatkov si lahko ogledate v meniju "stanje podatkov".

V PISO je omogočen prikaz Zbirke upravnih aktov, ki se nanašajo na gradnje

V PISO spletni pregledovalnik smo vključili Zbirko upravnih aktov, ki se nanašajo na gradnje. Upravljavec zbirke je Ministrstvo za okolje in prostor. 

Podatke v zbirko posredujejo upravni organi, ki so pristojni za izdajo upravnih aktov, ki se nanašajo na gradnje (gradbena in uporabna dovoljenja).

Vsebino si lahko ogledate v tematskem sklopu: Druge državne vsebine > Upravni akti za gradnjo.

OBVESTILO: Možne motnje v delovanju sistema PISO

Zaradi selitve strežnikov bodo v obdobju od srede, 12. oktobra, od 19:00 ure dalje do sobote, 15. oktobra, do 12:00 ure lahko občasne motnje v delovanju sistema PISO. Prosimo za razumevanje.

Iščemo programerje/razvijalce

V podjetju Realis zaposlimo več programerjev/razvijalcev (full stack developer) za razvoj spletnih in hibridnih mobilnih aplikacij v JavaScript/TypeScript (z uporabo knjižnic Angular in OpenLayers) povezanih na strežniške rešitve, ki ji poganja .NET (ASP.NET in ASP.NET Core v C#) ali Node.js. Kandidat naj pozna CSS in razvoj odzivnih spletnih strani, SQL kot tudi Bootstrap, Ionic in podobna ogrodja. Delo je povezano z različnimi projekti med drugim tudi s sistemom PISO (www.geoprostor.net).

Podoben opis del najdete na tej povezavi.

ZNOVA najhitreje posodobljeni podatki GURS za občinske GIS sisteme (stanje podatkov: 3.10.2016)

Za vse vključene občine smo posodobili temeljne vsebine GURS:

Podatke za vašo interno uporabo lahko administratorji prevzamete preko PISO Administracije.

Podrobnejše informacije o datumih izvornih podatkov si lahko ogledate v meniju "stanje podatkov".

Stran 10 od 20 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>

Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.