Nov vsebinski sklop Davek na nepremičnine

Dodali smo nov vsebinski sklop Davek na nepremičnine.

Z novim vsebinskim sklopom Davek na nepremičnine je na voljo celovit in enostaven pregled nad vsebino in kakovostjo obstoječe evidence nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ).

Za vključitev vsebinskega sklopa Davek na nepremičnine nam posredujte vaše obstoječe podatke evidence NUSZ.

klikni za povečavo

Za vklop podatkov in izvedbo analiz se obračunata 2 uri iz letne kvote ur.

V najkrajšem možnem času bo vsebinski sklop dopolnjen z vsemi pomembnimi podatki in analizami za nov nepremičninski davek.

Vključitev občine ŠALOVCI

Sedaj v sistemu PISO 131 občin! Od danes dalje tudi za občino Šalovci.

Šalovci

Termini seminarjev maj 2013

Razpisani so termini uporabniških seminarjev za mesec maj.

razpisani termini datum  
Spletni uporabnik 14.5.13 prijava
Strokovnjak OKOLJE-PROSTOR 9.5.13 prijava
Strokovnjak INFRASTRUKTURA 16.5.13 prijava
Strokovnjak NEPREMIČNINE 23.5.13 prijava

Trenutno so še prosta mesta, pohitite s prijavami. Več informacij o seminarjih.

Posodobitev podatkov GERK in KMG

Vsem občinam, ki ste v tem tednu poslale podatke o GERK-ih in KMG-jih, smo dopolnili sklop Druge državne vsebine > Kmetijska zemljišča (raba in GERK).

Navodila za vključitev podatkov o GERK-ih in KMG-jih se nahajajo na povezavi: Navodila za vključitev Grafičnih enot....

Posodobitev podatkov DPN

V sklopu Druge državne vsebine > Državni prostorski akti in ukrepi smo posodobili podatke.
Več informacij o slojih v sklopu na povezavi MIP.

Aglomeracije - VODOVOD, vključitev podatkov

Tematski sklop Gospodarska infrastruktura (GJI) > Komunala (Ko) smo dopolnili s slojem Aglomeracije - VODOVOD, poleg že obstoječega sloja Aglomeracije - KČN (tega zagotavlja ARSO).

Aglomeracije za spremljanje standarda izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo so oblikovane glede na število prebivalcev na posameznem območju, na poligonski mreži kvadratov velikosti 100 m x 100 m. Meja za aglomeracijo je v skladu z določbami Direktive o pitni vodi 98/83/ES in Pravilnika o oskrbi s pitno vodo postavljena pri 50 prebivalcih.

Za izračun števila prebivalcev znotraj posamezne enote Aglomeracije s pomočjo Registra prebivalcev (samo v internem delu) ter števila stavb iz Katastra stavb si lahko pomagate z Geometrijsko poizvedbo.

Več informacij na povezavi MKO.

klikni za povečavo

Natura 2000 - posodobitev podatkov

Posodobili smo sloja Natura 2000 in Ekološko pomembna območja - EPO v tematskem sklopu Druge državne vsebine > Varstvo narave.

Prikazana so območja, ki jih je Vlada RS spremenila in povečala dne 19.04.2013 z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih - območjih Natura 2000 (Uradni list RS, št. 33/13).

Več informacij na povezavi Natura 2000.

klikni za povečavo

Posodobitev podatkov v sklopu Kulturna dediščina

Ažurirali smo podatke v tematskem sklopu Druge državne vsebine > Kulturna dediščina.

klikni za povečavo

Stanje podatkov si lahko ogledate v meniju "stanje podatkov".

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo

Vključitev slojev GERK in KMG

Tematski sklop Druge državne vsebine > Kmetijska zemljišča (raba in GERK) smo dopolnili s slojema GERK in KMG.

Sloja sta dostopna internim uporabnikom sistema PISO.

Uporabljeni so podatkovni nizi, ki jih vodi in vzdržuje Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Sloj GERK prikazuje strnjene površine kmetijskih zemljišč z enako dejansko rabo, ki so v uporabi enega kmetijskega gospodarstva (vir: MKO).

Sloj KMG prikazuje organizacijsko in poslovno zaokrožene gospodarske celote, na katerih se opravlja kmetijska dejavnost in imajo enotno vodstvo. Kmetijska gospodarstva obsegajo eno ali več proizvodnih enot (vir: MKO).

OPOMBA: Za boljšo preglednost lahko ostale sloje v sklopu v legendi izklopite.

Ažuriranje podatkov: Varstvo narave in hidrografija

V preteklih dneh smo ažurirali podatke v tematskih sklopih

  • Druge državne vsebine > Hidrografija (vode)
  • Druge državne vsebine > Varstvo narave

Stanje podatkov si lahko ogledate v meniju "stanje podatkov". Vir podatkov: ARSO

Stran 34 od 48 << < 20 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 > >>
Copyright 2009 Realis

Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.