Pregled in stanje vključenih podatkov

Do hitrega pregleda vključenih podatkov pridemo z izbiro menija "Stanje podatkov" v zgornjem delu pregledovalnika.

Izpisan je seznam "državnih podatkov" oziroma podatkov, ki so standardizirani na voljo za vse občine. V kolikor podatki za občino niso vključeni, je to zabeleženo v polju za datum podatka, ki je vključen v PISO.

Informacije so dopolnjene tudi s predvideno pogostostjo posodabljanja podatkov ter povezavo na spletno stran producenta podatkov.

klikni za povečavo

Dopolnitev sklopa Gozdovi s posebnim režimom

Tematski sklop Druge državne vsebine > Gozdovi s posebnim režimom smo dopolnili s sloji:

 • Varovalni gozdovi - predlog (22.05.2012);
 • Varovalni gozdovi - prikaz sprememb (22.05.2012);
 • Gozdni rezervati - predlog (22.05.2012).

Sloji služijo za grafični prikaz Predloga Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom, z dne 22. maj 2012.

klikni za povečavo

Več informacij na straneh Zavoda za gozdove Slovenije.

Istočasno delo v PISO sistemih večih občin

V kolikor želimo istočasno delati v sistemih PISO različnih občin, to lahko storimo brez odjave iz prve občine z uporabo nove seje.

Odpre se novo okno brskalnika, v katerem se prijavimo v PISO sistem poljubne občine. Sedaj lahko nemoteno brez ponovne prijave uporabljamo sistema(e) PISO različnih občin.

Internet Explorer (različica 8 ali novejši): File --> New session (Datoteka --> Nova seja)

klikni za povečavo

Google Chrome: Customize and control Google Chrome (orodna ikona v zgornjem desnem kotu) --> New incognito window (Prilagodite in nadzirajte Google Chrome  --> Novo okno brez beleženja zgodovine)

klikni za povečavo

Mozilla Firefox: Brskanje v načinu nove seje je možno po namestitvi vtičnika Multifox. Postopek: File --> New Identity profile (Datoteka --> New Identity profile)

klikni za povečavo

AKTUALNO: Nepremičnine v lasti občine

Obstoječe poročilo o vrednosti parcel v lasti občine smo razširili, tako da zajema vse nepremičnine v lasti občine. Poleg skupnega podatka o številu in vrednosti vseh nepremičnin so na voljo v ločenih preglednicah še podrobnejši podatki samo za parcele (število, vrednost, vrednost na m2 parcele glede na namensko rabo parcel) in ostale vrste nepremičnin, ki vsebujejo stavbo ali stavbni del (število, vrednost, vrednost na m2 neto tlorisne površine.

Poročilo je dostopno internim uporabnikom sistema PISO v dveh korakih:

 1. Izbor tematskega sklopa Nepremičnine,
 2. Klik na opis.

Datum letalskega posnetka

Na območju, kjer želite izvedeti datum letalskega posnetka, vključite tematski sklop "Pomožni sloji". Datum barvnega in ČB posnetka se vam izpiše na karto, pri tem lahko s pomočjo legende prilagodite prikaz vsebin.

PISO Mobilni pregledovalnik

Intenzivni razvoj nove različice spletnega pregledovalnika PISO odslej omogoča uporabo sistema PISO na večini sodobnih pametnih telefonov in tablic.

Namestitev aplikacije ni potrebna, saj je delovanje omogočeno prek spletnega brskalnika na mobilni napravi. V kolikor je naprava opremljena s sprejemnikom GPS, je omogočeno prikazovanje lokacije na karti.

Delovanje je omogočeno na različnih operacijskih sistemih (Android, iOS, Windows Phone) in spletnih brskalnikih (IE, FF, Chrome, Opera, Safari).

Več informacij najdete na povezavi PISO Mobilni pregledovalnik

AKTUALNO: Dopolnitev sklopa "Nepremičnine"

V internem delu sistema PISO smo tematski sklop "Nepremičnine" dopolnili s slojem "Lastniki parcel", ki prikazuje območja zemljiškoknjižnih vložkov (ZKV*) oziroma doslej Posestnih listov (PL).

Iz napisa (labele) posameznega območja je možno razbrati naziv lastnika s pripradajočim lastniškim deležem - padajoče glede na delež. V kolikor je število lastnikov preobsežno, je na koncu napisa v oklepaju navedeno skupno število lastnikov. Do podrobnega izpisa vseh lastnikov boste prišli prek klasične poizvedbe po lastnikih zemljiških parcel.

Več o sklopu "Nepremičnine" si lahko preberete tukaj.

*ZKV bo v PISO ohranjen, dokler bodo podatki na voljo.

Skupen prikaz GJI (En, Ko, EK)

Odslej je možen pregled infrastrukturnih vodov sicer vsebinsko ločenih tematskih slojev s področja gospodarske javne infrastrukture (GJI) na enem mestu - v tematskem sklopu Gospodarska infrastruktura (GJI) > Skupen prikaz (En,Ko,EK).

Omogočene so poizvedbe in vklop/izklop posamezne tematike (energetika - En, komunala - Ko, elektronske komunikacije - EK) ne glede na tip geometrije podatka (točka/linija/poligon).

Vsebina je bila doslej samo del standardnega "Poročila za lokacijo" (glej uporabniška navodila, poglavje "12. Generiranje poročila za lokacijo" str. 15).

Vključitev občine LOŠKI POTOK

Sistem PISO odslej na voljo tudi za občino Loški Potok!

LOŠKI POTOK

AKTUALNO: Vrednost parcel v lasti občine

Na osnovi podatkov registra nepremičnin smo občinam pripravili poročilo o vrednosti vseh parcel, ki so v lasti občine. Poročilo je sestavljeno iz dveh preglednic.

PREGLEDNICA 1 -  vsebuje skupne podatke o številu parcel in vrednosti njihovih nepremičnin za vsak naveden subjekt, ki se smatra za lastništvo občine.

PREGLEDNICA 2 - vsebuje vrednost nepremičnin v lasti subjektov iz preglednice 1 glede na namensko rabo parcel. Kategorije namenske rabe glede na šifrant se za potrebe poročila združijo v naslednje kategorije:

 1. NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA (upoštevajo se samo parcele ki v celotnem deležu ustrezajo tej kategoriji),
 2. STAVBNA ZEMLJIŠČA (upoštevajo se samo parcele ki v celotnem deležu ustrezajo tej kategoriji),
 3. OSTALA ZEMLJIŠČA (kmetijska, gozdna, vodna, zemljišča kjer so mešani deleži),
 4. NI PODATKA (parcele ki v registru nepremičnin nimajo podatkov o namenski rabi).

Poročilo je dostopno internim uporabnikom sistema PISO v dveh korakih (slika):

 1. Izbor tematskega sklopa Nepremičnine,
 2. Klik na opis.

Stran 38 od 48 << < 20 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 > >>
Copyright 2009 Realis

Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.