PISO-3D VRML (beta)

V PISO Spletnem pregledovalniku je sedaj na voljo tudi enostaven 3D prikaz trenutnega pogleda [DODANO] z opcijo prikaza 3D stavb. Kot tehnološka osnova je uporabljen VRML standard kar pomeni, da morate imeti za uporabo tudi ustrezen VRML dodatek. V kolikor s slednjim še ne razpolagate vam priporočamo brezplačno različico "Cortona3D Viewer", ki si ga lahko prenesete tukaj (uporabite "Install Cortona3D Viewer" in sledite navodilom namestitve").OPOMBA: funkcionalnost 3D prikaza je v BETA (preizkusni) verziji.

Nekaj praktičnih nasvetov in informacij:

 • pred uporabo se seznanite z vašim VRML pregledovalnikom (navodila za Cortona3D)
 • 3D performance so odvisne od zmogljivosti vašega računalnika, predvsem grafične kartice
 • v kolikor se pri navigaciji v prostoru "izgubite" uporabite enega od pred-definiranih pogledov (uporabniki Cortona3D: uporabite tipko Page Down ali Page Up)
 • natančnost 3D terena je pogojena z natančnostjo razpoložljivih podatkov. Za območje Slovenije smo uporabili DMV 25 m, izven Slovenije pa NASA ASTER GDEM 30 m
 • [DODANO] 3D Stavbe se generirajo avtomatično iz podatkov katastra stavb. Posledično lahko prihaja do nepravilnosti (napačna oblika, višina in podobno), ki izvirajo iz napak katastra stavb.
klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo

[DODANO] 3D Stavbe

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo

Novosti v spletnem pregledovalniku

V sklopu sprotnega posodabljanja rešitev smo pripravili nekaj manjših novosti:

Vrstni red slojev

  

Sedaj lahko spremenite vrstni red izrisa "Tematskega sklopa" in "Skupnih slojev" tudi preko vmesnika. Opcija preko tipkovnice (Shift+A) seveda ostaja. Na tem mestu bi še enkrat omenili tudi možnost trenutnega "skrivanja" slojev (Shift+S), ki se izkaže kot zelo koristna v primeru "polnih" vsebin.

Tiskanje

  

Sedaj lahko pred tiskanjem PDF dokumenta vnesete kratek tekst, ki se v dokument doda kot opomba. Slednje je uporabno v vseh primerih, ko bi radi dokumente za tisk opremili s kakim svojim komentarjem ali obrazložitvijo.

  

Izbor entitet

  

Sedaj lahko vse izbrane entitete odstranite z enim samim ukazom "Odstrani izbor".

V sistemu PISO 111 občin

Odslej je v sistemu PISO že 111 občin - v preteklih dneh so se vključile še občine Slovenska Bistrica, Markovci, Juršinci in Bohinj.

Ažuriranje podatkov Registra kulturne dediščine

V obstoječem tematskem sklopu Kulturna dediščina smo ažurirali podatke (stanje 11.08.2009). Nova struktura podatkov, ki združuje vse vrste kulturne dediščine v enem sloju, bo omogočala pogostejše ažuriranje in prilagajanje spremembam v registru, ki ga vodi in vzdržuje Ministrstvo za kulturo.

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo

Podatki državnih prostorskih aktov in ukrepov

Pripravili smo nov tematski sklop, ki prikazuje območja državnih prostorskih načrtov (sprejetih in v pripravi) ter veljavnih prostorskih ukrepov. S tem lahko uporabniki spremljajo lokacijo in stanje sprejemanja državnih prostorskih aktov (na primer pomembnejših infrastrukturnih objektov).

Po opozorilu upravljalca teh vsebin so podatki namenjeni pripravljalcem novih prostorskih aktov.

VIR: Ministrstvo za okolje in prostor

Vključitev občine Šentjernej

V sistem PISO se je vključila občina Šentjernej. Sedaj sistem uporablja že 107 slovenskih občin. Za vstop v PISO občine Šentjernej kliknite tukaj.

Novosti v uporabniškem vmesniku - dopolnitve

OZNAČEVANJE PARCEL in STAVB

Označeni elementi imajo sedaj bolj živo CYAN barvo obrobe. Polnilo je tudi nastavljeno, saj omogoča razlikovanje med označenimi in neoznačenimi parcelami, ki zaobjemajo druge parcele (primer na sliki prikazuje situacijo, če ne bi bilo barve polnila). Barva polnila ni preveč močna, da ne moti ostalih vsebin.


KOORDINATNA MREŽA

Med skupnimi sloji najdete nov sloj Koordinatna mreža, ki na karto izrisuje pravokotno mrežo. Velikost je odvisna od merila (5km, 1km, 500m, 100m). Pravokotna mreža olajša orientacijo, omogoča izrisovanje koordinat (tako na papirju kot na ekranu), omogoča hitrejšo presojo o razdaljah v prostoru, še posebej prikladna pa se izkaže v primeru tiskanja na več listov - pri obrezovanju mreža močno olajša naknadno sestavljanje karte.


PODATKI O VIŠINI PRI LOKACIJSKI POIZVEDBI

Dosedanji sloj, ki je služil za izpisovanje podatkov o lokaciji (nadmorski višini) smo zamenjali, in sedaj je namesto stare 100mx100m velike mreže celic, v sistem PISO vključena mreža celic z višinami v velikosti 25x25m. S tem se je močno izboljšala natančnost poizvedovanja.

Novosti v PISO spletnem pregledovalniku (junij, 2009)

PISO spletni pregledovalnik v novi različici ponuja naslednje izboljšave:

Troslojnost: Podlage, tematski sklopi in skupni sloji

Dosedanji meni za izbiro tematskega sklopa je odslej vsebinsko in funkcionalno razdeljen na tri skupine:

Podlage - Karte in letalski posnetki (DOF5), karte in letalski posnetki (DOF1), karte in topografski načrti (TTN)
*pri vsaki izmed izbranih podlag je možno določiti intenzivnost prikaza (močno in bledo). V kolikor pa podlage pri delu niso potrebne, jih lahko izklopimo z odznačenjem celotne skupine Podlage.
Tematski sklopi - sem spadajo vsi sklopi podatkov, ki prikazujejo neko vsebino: poslovni subjekti, RPE, GJI, državne vsebine (varstvo narave, kulturna dediščina …) ter občinske vsebine (namenska raba, infrastruktura …)
Skupni sloji - k skupnim slojem spadajo katastrske občine, parcele, stavbe in sloj hišnih številk.

Shema prekrivajočih se slojev je namenjena razumevanju logike 'troslojnosti', pri kateri imamo možnost vklapljanja in izklapljanja posamezne izmed treh skupin.

PREDNOSTI:

 • izboljšan in hitrejši prenos grafičnih vsebin do uporabnika;
 • povečana preglednost in struktura podatkovnih slojev;
 • dodatna funkcionalnost skladna z logičnim prekrivanjem slojev;
 • poljubno sestavljanje in kombiniranje karte: Iz podlage, tematskega sklopa in skupnih slojev.

Pregled območja sosednjih občin

V glavnem prikazu je omogočen vpogled v območje sosednjih občin, v kolikor so te že vključene v sistem PISO, je prek poizvedbe na lokacijo ter povezave omogočen neposreden vstop v obravnavano občino.

stari pogled

novi pogled

PREDNOSTI:

 • vsebinska osvežitev in razširjen pregled;
 • vpogled v zveznost pojavov;
 • prikaz parcel ter ostalih skupnih slojev izven administrativnega območja občine;
 • enostaven prehod med vključenimi občinami.

Povečava s pomočjo drsnega koleščka

Izboljšane so navigacijske možnosti, odslej je možno povečevanje in pomanjševanje območja prikaza z vrtenjem koleščka na miški (scroll wheel)

PREDNOSTI:

 • dodatna možnost spreminjanja merila;
 • za uporabnike najbolj prijazen ter enostaven način določitve območja prikaza.

Napredni ukazi preko tipkovnice

V povezavi z logiko prekrivanja slojev so sistemu PISO dodane nove funkcionalnosti, vezane na obnašanje skupnih slojev v odnosu do tematskih sklopov.
 

S = pridržanje tipke S na tipkovnici trenutno s pogleda odstrani vse izbrane skupne sloje in prikazuje samo posamezni izbrani tematski sklop ter podlago
SHIFT + A = kombinacija tipk SHIFT in A zamenja vrsti red prikazovanja tematskih sklopov ter skupnih slojev. To je pomembno pri izrisovanju in prikazu napisov. 
SHIFT+ S = pridržanje kombinacije tipk SHIFT in S na tipkovnici trenutno s pogleda odstrani vse izbrane skupne sloje ter tematski sklop in prikazuje samo podlago

Tiskanje v formatu A3

Odslej je možno izvoziti pogled z naslovom, legendo, merilom in preostalimi elementi karte, poleg navadnega dokumenta pdf v formatu A4, tudi v večjem formatu A3.

Vključitev občine Zavrč

V tem tednu se je v sistem PISO vključila občina Zavrč - s tem je število vključenih občih naraslo na 106, kar predstavlja več kot polovico od vseh slovenskih občin!

Ažuriranje podatkov ARSO

V preteklem mesecu smo izvedli ažuriranje podatkov v tematskih sklopih Druge državne vsebine: Varstvo narave ter Hidrografija (vode). Za posamezne sloje v tematskih sklopih smo preverili zadnje stanje pri producentu (Agencija RS za okolje) - prav tako pa smo uredili opise slojev s povezovanjem na metapodatkovne opise*

*Metapodatkovni opis je podatek o podatku - vsebuje informacije o kvaliteti podatkovnega niza (pozicijska, časovna natančnost, itd.)

Stran 46 od 47 << < 20 39 40 41 42 43 44 45 46 47 > >>
Copyright 2009 Realis

© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.