DRUGA (!) uspešna tehnična posodobitev OPN na ZKN, potrjena s strani MOP (v izvedbi Realis in Urbi)

Skupaj s partnerjem Urbi d.o.o. smo izvedli DRUGO uspešno tehnično posodobitev OPN na parcelno stanje po Katastru nepremičnin (TP OPN) skladno z metodologijo in pregledano ter potrjeno s strani MOP.

Gradivo je objavljeno na portalu ministrstva, s čimer lahko občina nadaljuje postopek sprejema v skladu z določbami 142. člena ZUreP-3.

Gradivo na povezavi https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/02_rep_priprava/3196/index.html

DRUGA (!) uspešna tehnična posodobitev OPN na ZKN, potrjena s strani MOP (v izvedbi Realis in Urbi)