Aerofoto snemanje in obdelava podatkov

Posnamemo tudi to, kar drugi ne morejo!

Potrebujete najnovejši letalski posnetek visoke ločljivosti?
Ponujamo vam:

•    izdelavo digitalnih ortofoto posnetkov (DOF) po vaših željah,
•    izdelavo digitalnega modela terena (DMR),
•    lasersko skeniranje (LIDAR),
•    izdelavo 3D modelov,
•    atraktivne panoramske posnetke.


Opis razlike med navadnim zračnim (aero) posnetkom in digitalnim ortofoto posnetkom (DOF) si lahko preberete tukaj.

Kratek povzetek za tisk: PISO DOF 5 Brošura

Prednosti naših storitev

•    visoka ločljivost in položajna natančnost,
•    hitra odzivnost, primerno tudi ob naravnih nesrečah,
•    inovativni pristopi, nižji stroški in kvalitetni produkti,
•    možnost izvedbe geomorfoloških, hidroloških in drugih analiz,
•    avtomatična detekcija sprememb v prostoru

Primerjava
klikni za povecavo klikni za povecavo klikni za povecavo
DOF 50 cm DOF 10 cm DOF 2 cm
Vsebina storitve
  • izvedba aerosnemanja in izdelavo digitalnega ortofota na osnovi mreže oslonilnih točk in stereoparov;
  • posredovanje digitalnih podatkov naročniku;
  • vključitev podatkov v sistem PISO.

Ugodnosti za občine vključene v PISO

Občinam, ki so del sistema PISO ponujamo brezplačno vključitev posnetkov v sistem PISO. Več o postopku vključitve.

Naročilo

V primeru, da se zanimate za nakup, nas kontaktirajte na kontakt

Področja uporabe
  • posegi v prostor (izgradnja poslovnih, turističnih ali obrtnih con, večjih objektov, infrastrukture, ...)
  • naravne in druge nesreče (požari, poplave, vetrolomi, plazovi, potresi, prometne nesreče, ...)
  • evidentiranje pojavov in površin (arheološki ostanki, kmetijske in gozdne površine, divja odlagališča, poti vodotokov, zavarovana območja, ...)
  • drugo (pokopališča, industrijski obrati, infrastrukturni objekti, ...)

Razlaga pojmov
Zračni (aero) posnetek je panoramski posnetek površja iz zraka brez dodatnih obdelav. Uporablja se lahko kot promocijsko gradivo za različne namene ali samo za hiter pregled stanja površja iz zraka.
Digitalni ortofoto (DOF) je ustrezno transformiran (razpačen) ter v prostor postavljen posnetek. Uporablja se v geografskih informacijskih sistemih (GIS) kot podlaga ali kot vir za zajem novih podatkov.
Ločljivost posnetka pomeni velikost najmanjše celice posnetka v realnih enotah. Manjša kot je velikost boljša je ločjivost posnetka.

na vrh