Aerofoto snemanje in obdelava podatkov

Posnamemo tudi to, kar drugi ne morejo!

Potrebujete najnovejši letalski posnetek visoke ločljivosti?
Ponujamo vam:

•    izdelavo digitalnih ortofoto posnetkov (DOF) po vaših željah,
•    izdelavo digitalnega modela terena (DMR),
•    lasersko skeniranje (LIDAR),
•    izdelavo 3D modelov,
•    atraktivne panoramske posnetke.


Opis razlike med navadnim zračnim (aero) posnetkom in digitalnim ortofoto posnetkom (DOF) si lahko preberete tukaj.

Kratek povzetek za tisk: PISO DOF 5 Brošura

Prednosti naših storitev

•    visoka ločljivost in položajna natančnost,
•    hitra odzivnost, primerno tudi ob naravnih nesrečah,
•    inovativni pristopi, nižji stroški in kvalitetni produkti,
•    možnost izvedbe geomorfoloških, hidroloških in drugih analiz,
•    avtomatična detekcija sprememb v prostoru

Primerjava
klikni za povecavo klikni za povecavo klikni za povecavo
DOF 50 cm DOF 10 cm DOF 2 cm
Vsebina storitve
  • izvedba aerosnemanja in izdelavo digitalnega ortofota na osnovi mreže oslonilnih točk in stereoparov;
  • posredovanje digitalnih podatkov naročniku;
  • vključitev podatkov v sistem PISO.

Ugodnosti za občine vključene v PISO

Občinam, ki so del sistema PISO ponujamo brezplačno vključitev posnetkov v sistem PISO. Več o postopku vključitve.

Naročilo

V primeru, da se zanimate za nakup, nas kontaktirajte na kontakt

Področja uporabe
  • posegi v prostor (izgradnja poslovnih, turističnih ali obrtnih con, večjih objektov, infrastrukture, ...)
  • naravne in druge nesreče (požari, poplave, vetrolomi, plazovi, potresi, prometne nesreče, ...)
  • evidentiranje pojavov in površin (arheološki ostanki, kmetijske in gozdne površine, divja odlagališča, poti vodotokov, zavarovana območja, ...)
  • drugo (pokopališča, industrijski obrati, infrastrukturni objekti, ...)

Razlaga pojmov
Zračni (aero) posnetek je panoramski posnetek površja iz zraka brez dodatnih obdelav. Uporablja se lahko kot promocijsko gradivo za različne namene ali samo za hiter pregled stanja površja iz zraka.
Digitalni ortofoto (DOF) je ustrezno transformiran (razpačen) ter v prostor postavljen posnetek. Uporablja se v geografskih informacijskih sistemih (GIS) kot podlaga ali kot vir za zajem novih podatkov.
Ločljivost posnetka pomeni velikost najmanjše celice posnetka v realnih enotah. Manjša kot je velikost boljša je ločjivost posnetka.

na vrh

Aplikacije


PISO Plus NOVO
Paket razširitev in ugodnosti
PISO Javna razsvetljava
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Evidenca stavbnih zemljišč NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO GIS 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

 

 


© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.