Evidenca nepozidanih stavbnih zemljišč

Na podlagi izvedbe analize relacije med podatki iz uradnih evidenc

  1. Planski akt (Prostorski plan/namenska raba oz. Občinski prostorski načrt/namenska raba; vir: Občina)
  2. Zemljiški kataster (ZK; vir: GURS)
  3. Kataster stavb (KS; vir: GURS)

omogočamo pripravo evidence nepozidanih stavbnih zemljišč. Metodologija določanja nepozidanih stavbnih zemljišč se opira na navodilo Geodetske uprave ter Uredbo o določitvi podskupin (Ur.l. RS 44/09) iz postopkov priprave namenske rabe za vpis v evidenco REN (več).

Vsebina ponudbe
  • Priprava podatkovnega sloja (z možnostjo vključitve v sistem PISO kot samostojni tematski sklop)
  • Priprava podatkov v obliki preglednice s povezavo v sistem PISO.

Sistemska analiza prostorskih podatkov ponuja kakovostno osnovo za uporabo na različnih področjih. V kombinaciji z grafično kontrolo (pregled letalskih posnetkov) ter drugimi evidencami predstavlja prvi korak k popolnemu pregledu pozidanih in nepozidanih stavbnih zemljišč na območju občine.

Evidenca omogoča izvedbo izračuna bilance pozidanih stavbnih zemljišč po naseljih.

klikni za povečavo klikni za povečavo
Ugodnosti za občine vključene v PISO
  • 20% popust na redno ceno
  • brezplačna vključitev podatkov v spletni pregledovalnik (možnost grafičnega pregleda)
  • dodaten 30% popust za ponovno naročilo v roku 1 leta v primeru sprememb namenske rabe

Več o postopku vključitve.

Naročilo

Zainteresirane občine nas lahko kontaktirajo za pripravo ponudbe prek kontaktnega obrazca oziroma na tel 01/ 542 71 10.