Posodobitev menija "Stanje podatkov"

Z izbiro menija "Stanje podatkov" se vam v tekstovnem delu izpišejo datumi posamezne distribucije podatkov. Odslej so zbrani vsi podatki državnih producentov, izpisani so datumi prevzema oz. vključitve v sistem, informacija o pogostosti ažuriranja in povezava na domače strani producenta.

Ažuriranje podatkov: Register kulturne dediščine

V tematskem sklopu Druge državne vsebine ⇒ Kulturna dediščina smo ažurirali podatke. V opisu tematskega sklopa boste našli podrobnejše informacije o vključenem sloju, stanje podatkov pa najdete v meniju "Stanje podatkov".

Več informacij o tematskem sklopu najdete tukaj.

Preko lokacijske poizvedbe (gumb "i") boste v tekstovnem delu prišli do povezave do:

  • opisov režimov;
  • predpisov, ki urejajo varovanje (v kolikor so na voljo) ter
  • podrobnejših opisov enot nepremične kulturne dediščine.

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo

Ažuriranje podatkov: Državni prostorski akti

V tematskem sklopu Druge državne vsebine ⇒ Državni prostorski akti in ukrepi smo ažurirali podatke. Stanje podatkov si lahko ogledate v meniju "Stanje podatkov" (vpisan je datum prevzema podatkov).

OPOMBA: Sklop se bo odslej periodično ažuriral v začetku vsakega meseca oziroma ob objavljenih spremembah podatkov.

Vir podatkov: Ministrstvo za okolje in prostor

NOVOST: Arhivski letalski posnetki (črno-beli)

K naboru podlag smo dodali arhivske črno-bele letalske posnetke, ki jih je možno prikazovati pri vseh merilih. Podlaga je primerna za pregled morebitnih sprememb v prostoru v določenem obdobju (prikaz novogradenj, potekov infrastrukturnih objektov, sprememb v kmetijski rabi zemljišč ...)

Trenutni letalski posnetki so najnovejši, ki so v tem trenutku na voljo (pregled za Slovenijo si lahko ogledate tukaj). Za črno-bele (ČB) podlage so bili izbrani najstarejši posnetki, ki so za posamezno območje na voljo.

Pregled stanja (datuma snemanj) posameznega lista si lahko ogledate v tematskem sklopu Pomožni sloji.

klikni za povečavo klikni za povečavo
Trenutni posnetek (2009) Arhivski posnetek (1997)

Ažuriranje podatkov GURS (marec 2011)

Izvedli smo redno osveževanje temeljnih vsebin za vse občine. Ažurirani so bili podatki za naslednje vsebine:

Sočasno z ažuriranjem podatkov sta se v sistem PISO vključili tudi občini Osilnica in Loška dolina.

LOŠKA DOLINA

OSILNICA

Vključitev občine DUPLEK

V preteklih dneh smo v sistem PISO vključili občino Duplek.

DUPLEK

NOVOST: Izboljšave v spletnem pregledovalniku

Pripravili smo izboljšave pri naslednjih sklopih spletnega pregledovalnika:

1. Koordinatni sistem
Poleg že obstoječe možnosti koordinatnega kalkulatorja je sedaj možno preklopiti prikaz koordinat iz državnega koordinatnega sistema (D48/GK) v GPS koordinatni sistem (WGS84) v geografski obliki (stopinje, minute)

2. Poročilo za lokacijo
Dodali smo možnot izbire grafičnih prilog pred generiranjem dokumenta, ki vsebuje tudi več informacij (državni podatki, stanje podatkov, tudi datum letalskega posnetka).

Poročilo za lokacijo je dostopno preko lokacijske poizvedbe in je zbirni dokument o lokaciji z opisnim in grafičnim delom državnih in občinskih podatkov.


3. Zaznamki
Izpis podatkov o zaznamkih preko lokacijske poizvedbe vsebuje dodatne informacije glede na geometrijo zaznamka (površina, obseg, dolžina). Prav tako je preko lokacijske poizvedbe omogočeno neposredno dodajanje točkovnega zaznamka.

4. Izpisek za parcelo
Izpisek za parcelo sedaj poleg opisnih podatkov zemljiškega katastra (ZK) vsebuje tudi grafični prikaz označene parcele.

Ažuriranje podatkov (sklop)

V preteklih dneh smo ažurirali podatke v tematskih sklopih:

Viri podatkov: ARSO, MKGP (2011)

9. veleslalom SOS

V preteklem tednu se je Realisova ekipa smučarjev udeležila 9. mednarodnega veleslaloma Skupnosti občin Slovenije (SOS) na Mariborskem Pohorju. Več ...

Ažuriranje podatkov DOF 050

V sistemu PISO smo izvedli ažuriranje letalskih posnetkov DOF 050 še za preostali, severovzhodni del Slovenije. Novi listi so bili posneti v letu 2010. Ko bodo s strani producenta na voljo listi za preostali del države, bomo ažurirali tudi te.

Stanje podatkov, vključenih v sistem PISO, si lahko ogledate v meniju "Stanje podatkov". V tekstovni del pod karto se vam izpišejo datumi posameznih podatkov. Podrobno stanje posameznega lista DOF si lahko ogledate s klikom na povezavo "podrobnosti ..." v razdelku DOF5 (digitalni ortofoto 1:5000)

klikni za prikaz območja

Karta levo prikazuje trenutno stanje razpoložljivih listov DOF 050, glede na datum snemanja.

Stran 43 od 48 << < 20 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 > >>

Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.