Merjenje razdalj

 

Kadar želimo grafično meriti razdalje oziroma površine v naravi imamo na voljo možnost, ki je opisana v nadaljevanju.


V orodni vrstici (4) izberemo orodje za merjenje. V prikazu (2) z miško izbiramo točke med katerimi želimo meriti. V primeru dvojnega klika na točki bomo zaključili linijo, v primeru, ko zadnjo točko linije zaključimo v začetno in na ta način opišemo pravilen poligon se izračuna tudi površina narisanega območja.

Izračunane vrednosti posameznih meritev se sproti izpisujejo v seznamu. Linije ali poligone lahko prikažemo na karti ali pa brišemo (posamezne iz seznama, vse s klikom na gumb).