Profili terena

 

V drugem koraku merjenja razdalj/površine si preprosto lahko izdelate profil terena po poteku meritve.