Poročilo za lokacijo

Za vsako lokacijsko poizvedbo je možno izdelati razširjeno Poročilo za lokacijo, ki vključuje poizvedbe po ostalih prednastavljenih generalnih slojih iz drugih tematskih sklopov (s področja Varovanja narave in kulture, Gospodarske infrastrukture, Občinskih prostorskih planov in drugih občinskih vsebin).

S klikom na ikono za poročilo (v desnem kotu tekstovnega dela) imamo možnost generiranja poročila za lokacijo v PDF formatu - omogočen je tudi izbor tematik, ki bodo del poročila.