PISO SEMINAR: Strokovnjak

Nadaljevalni seminar namenjen izkušenejšim internim uporabnikom, ki želijo osvojiti celovito rešitev za svoje področje dela. Poleg dela s PISO Spletnim pregledovalnikom vsebuje tudi obravnavo področne problematike ter delo s specifičnimi rešitvami za naslednja področja: OKOLJE-PROSTOR, INFRASTRUKTURA ter NEPREMIČNINE. Udeleženci izberejo svoje področje ob prijavi.

Program
 • Uvod,
 • PISO Portal,
 • PISO Spletni pregledovalnik:
  • Uporabniški vmesnik (karta, vsebine, pozvedbe, iskanja, tiskanje, merjenje,...),
  • Zaznamki,
  • Koordinatna osnova in geolokacija,
  • Mobilni dostop,
  • Vsebinski pregled (poudarek na strokovnih vsebinah izbranega področja),
  • Napredna uporaba z praktičnimi primeri (moji pogledi, moji tematski sklopi, možnosti lokacijske in geometrijske poizvedbe).
  • Nasveti za lažje delo, pogosta vprašanja,
 • PISO desktop (uporabniški vmesnik, modularna zasnova),
 • Praktične naloge (reševanje praktičnih nalog na računalnikih).

OKOLJE-PROSTOR

 • Register nepremičnin in zahteve do občin glede posredovanja namenske rabe v register nepremičnin,
 • Aplikacija PISO Splošni katastri na primeru vodenja občinskih pobud za spremembo prostorskih aktov,
 • Aplikacija PISO Lokacijska informacija za izdelavo potrdil o namenski rabi ter lokacijskih informacij.

INFRASTRUKTURA

NEPREMIČNINE

 • Zahteve do občin glede vzpostavitve evidence nepremičnin,
 • Zemljiška knjiga (izvoz nepremičnin v lasti in izvoz vpisanih bremen),
 • Aplikacija PISO Evidenca nepremičnin.
Potek

Izobraževanje poteka v manjši skupini od 9h do predvidoma 12h, v dveh dnevih. Parkiranje je urejeno pred stavbo. Za vsakega udeleženca je zagotovljen osebni računalnik, delovno gradivo ter prigrizek z napitki.

Cena

Cena seminarja je 145,00 EUR brez DDV (z DDV 176,90). Občine vključene v PISO imajo popust v višini 20%. V primeru več udeležencev iz iste organizacije se upošteva popust razviden iz spodnje preglednice:

udeleženci iste organizacije popust 
število oseb 2,3 10% 
število oseb 4,5 20% 
število oseb 6 ali več 30% 
Splošni pogoji

Prosimo preberite si Splošne pogoje, ki veljajo za izvedbo seminarjev.

Prijava

Več informacij:

Realis d.o.o.
Ljubljanska c. 33
SI - 1236 Trzin
Slovenija

Kontaktne informacije
(e-pošta) kontakt
(tel) 01 542 71 10
(fax) 01 542 71 15