Aplikativne rešitve

Sistem PISO zajema široko paleto funkcionalnih modulov in vsebinskih sklopov združenih v naslednje aplikativne rešitve:

PISO Spletni pregledovalnik

PISO Spletni pregledovalnik vam omogoča enostaven vpogled v državne in občinske prostorske evidence, kot so: zemljiški kataster, prostorski plan, komunalni kataster, cestna infrastruktura, kataster stavb, ortofoto posnetki, poslovni subjekti in ostalo. (več)

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
PISO Mobilni pregledovalnik

PISO Mobilni pregledovalnik omogoča dostop do Prostorskega informacijskega sistema občin z uporabo telefonov, dlančnikov in drugih mobilnih naprav. (več)

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
PISO Splošni katastri

PISO Splošni katastri omogoča enostavno in hitro vzpostavitev ter vodenje katastrov in drugih na prostor vezanih zbirk podatkov brez potrebe po uporabi konvencionalnih GIS rešitev. (več)

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
PISO Pokopališča

PISO Pokopališča omogoča vse potrebno za vodenje evidence grobov in najemnikov ter za obračun najemnin. (več)

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
PISO Komunalni prispevek

PISO Komunalni prispevek omogoča avtomatizirano pripravo odločb za plačilo stroškov gradnje komunalne opreme in vodenje grafične evidence izdanih odločb ter posledično tudi izdanih gradbenih dovoljenj. (več)

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
PISO Lokacijska informacija

PISO Lokacijska informacija je namenska aplikacija za podporo avtomatiziranemu vodenju in izdajanju potrdil o namenski rabi in lokacijskih informacij. (več)

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
PISO Evidenca nepremičnin

PISO Evidenca nepremičnin celovito rešuje problematiko upravljanja z nepremičninami. (več)

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo