Aplikativne rešitve

Sistem PISO zajema široko paleto funkcionalnih modulov in vsebinskih sklopov združenih v naslednje aplikativne rešitve:

PISO Spletni pregledovalnik

PISO Spletni pregledovalnik vam omogoča enostaven vpogled v državne in občinske prostorske evidence, kot so: zemljiški kataster, prostorski plan, komunalni kataster, cestna infrastruktura, kataster stavb, ortofoto posnetki, poslovni subjekti in ostalo. (več)

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
PISO Mobilni pregledovalnik

PISO Mobilni pregledovalnik omogoča dostop do Prostorskega informacijskega sistema občin z uporabo telefonov, dlančnikov in drugih mobilnih naprav. (več)

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
PISO Splošni katastri

PISO Splošni katastri omogoča enostavno in hitro vzpostavitev ter vodenje katastrov in drugih na prostor vezanih zbirk podatkov brez potrebe po uporabi konvencionalnih GIS rešitev. (več)

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
PISO Pokopališča

PISO Pokopališča omogoča vse potrebno za vodenje evidence grobov in najemnikov ter za obračun najemnin. (več)

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
PISO Komunalni prispevek

PISO Komunalni prispevek omogoča avtomatizirano pripravo odločb za plačilo stroškov gradnje komunalne opreme in vodenje grafične evidence izdanih odločb ter posledično tudi izdanih gradbenih dovoljenj. (več)

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
PISO Lokacijska informacija

PISO Lokacijska informacija je namenska aplikacija za podporo avtomatiziranemu vodenju in izdajanju potrdil o namenski rabi in lokacijskih informacij. (več)

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
PISO Evidenca nepremičnin

PISO Evidenca nepremičnin celovito rešuje problematiko upravljanja z nepremičninami. (več)

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo

Aplikacije


PISO Plus NOVO
Paket razširitev in ugodnosti
PISO Javna razsvetljava
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Evidenca stavbnih zemljišč NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO GIS 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

 

 


Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.