Naročanje in ažuriranje vsebin

CRP: Navodilo za vključitev Centralnega registra prebivalcev (CRP) v PISO

GERK: Navodilo za vključitev Grafičnih enot rabe zemljišč kmetijskih gospodarstev (GERK) in Kmetijskih gospodarstev (KMG) v PISO

eZK: Navodilo za prevzem podatkov s portala e-Sodstvo

Ažuriranje vsebin v sistemu PISO,
Pregled vsebin, ki jih pridobivamo in ažuriramo v podjetju Realis in vsebine, ki jih zagotavlja občina.

Poraba ur za osnovne storitve PISO,
Pregled standardnih vključitev podatkov v PISO in ocena ur za vključitev/posodobitev.


Tehnična navodila

Navodilo za izdelavo kompresirane datoteke (ZIP) z geslom

Navodilo za pripravo povezave na portal PISO,
Za urednike spletnih strani, ki želijo na svoje strani vključiti povezavo do portala PISO za poljubno občino.
Vsebuje primere in grafične priloge.


Razno

Sklep Informacijskega pooblaščenca št. 0613-321/2013/32 z dne 12. 8. 2015,
Odločitev IP, da je delovanje PISO skladno z ZVOP-1.

Mnenje Informacijskega pooblaščenca št.0712-543/2009/2 z dne 11.12.2009,
Mnenje glede pogodbene obdelave osebnih podatkov preko pooblaščenega podjetja.

Dogovor REALIS - GURS o naročanju geodetskih podatkov za potrebe občin z dne 24. 10. 2016,
Skenogram dogovora.

Dogovor REALIS - AJPES o naročanju PRS za potrebe občin z dne 25.11.2013,
Skenogram dogovora.

Anketa o storitvah PISO, jesen 2010,
Rezultati ankete z mnenji anketirancev in predlogi.

Aplikacije


PISO Plus NOVO
Paket razširitev in ugodnosti
PISO Javna razsvetljava
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Evidenca stavbnih zemljišč NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO GIS 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

 

 


© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.