O PISO

Prostorski informacijski sistem občin (PISO) je najbolj uveljavljena geoinformacijska storitev za občine v Sloveniji. Zaposlenim na občini, občanom in podjetjem omogoča učinkovit vpogled v državne in občinske prostorske evidence. PISO vključuje paleto aplikativnih rešitev in vsebinskih sklopov, ki se nenehno dopolnjujejo in prilagajajo glede na potrebe občin, veljavno zakonodajo, tehnološke zmožnosti in razpoložljivost prostorskih evidenc.

Kratek povzetek: PISO Brošura

Javni dostop za občane in podjetja

Javni dostop je namenjen občanom in podjetjem, ki si z vpogledom v relevantne vsebine lahko samostojno pridobijo želene podatke. Z vidika občinske uprave pa je javni dostop osnova za racionalizacijo postopkov in razbremenitev služb pri izdajanju uradnih dokumentov ter tolmačenju informacij.

 "Z javno objavo prostorskih aktov v sistemu PISO smo na naši občini zmanjšali število zahtevkov za izdajo uradne lokacijske informacije. Tudi sicer je v sistemu PISO možno objaviti praktično kakršnekoli prostorske vsebine ...”  

Interni dostop za občinsko upravo

Interni dostop je namenjen zaposlenim na občini, ki pri svojem delu potrebujejo podatke in informacije vezane na prostor. Interni dostop vsebuje poleg dodatnih funkcionalnosti tudi podatke, ki niso javne narave. Občina se lahko samostojno odloča o dodelitvi vstopnih pravic tudi upravnim enotam, različnim koncesionarjem, medobčinskim inšpektorjem in drugim.

“... za množičen in enostaven dostop do prostorskih vsebin smo zato vpeljali rešitve PISO, ki jih znotraj naše občinske uprave redno uporablja 50 zaposlenih z različnih oddelkov ...”

Občinski in državni podatki

PISO združuje občinske in državne prostorske evidence v logično in konsistentno celoto. Pridobivanje in ažuriranje podatkov se izvaja periodično in hkrati za vse uporabnike. Sveže informacije so na voljo vsem in to v istem trenutku, ko je prišlo do spremembe. Z vidika občine je pomembno, da ima v okviru storitev PISO urejeno ažuriranje vsebin vseh glavnih državnih upravljavcev.

“V imenu občin pridobivamo in ažuriramo podatke Geodetske uprave RS, Agencije RS za okolje, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, AJPES-a, Ministrstva za kulturo in drugih”

Enostavna uporaba

Eno izmed pomembnih izhodišč sistema PISO je v enostavnih rešitvah primernih tudi za povsem običajne uporabnike. Od referentov, ki so v dnevnem kontaktu z občani in podjetji, upravnih delavcev, vsebinskih strokovnjakov pa vse do županov samih. Velika večina odločitev, ki jih morajo sprejemati je namreč neposredno vezana na lokacijo v prostoru.

"PISO mi je v veliko pomoč pri delu, saj na enem mestu dobim odgovore o legi parcele, lastnikih, podatke o stavbi, komunalni opremljenosti, namembnosti, itd. Vse to pa lahko shranim, natisnem ali pošljem po elektronski pošti."

PISO skupnost

Vsaka vključena občina in vsak posamezen uporabnik je pomemben člen sistema, ki danes predstavlja najbolj razširjeno tovrstno storitev v Sloveniji. Vsaka želja, konstruktiven predlog ali ideja je dobrodošla in zaželena. Na drugi strani pa več kot 100 vključenih občin in več kot 40.000 registriranih uporabnikov predstavlja tudi svojevrstno interesno skupnost v okviru katere se izvaja načrtovanje novih rešitev, standardizacija in poenotenje procesov, sodelovanje z državnimi inštitucijami ter realizacija vseh drugih skupnih nalog.

Celovitost storitev

Občinam vključenim v PISO nudimo celoten sklop dodatnih storitev s področja prostorske informatike. Skupaj s partnerskimi podjetji zagotavljamo vzpostavitev digitalnih podatkov ter njihovo pripravo in ažuriranje, nudimo svetovanje, podporo, izobraževanje, izvedbo različnih analiz in obdelavo podatkov ter realizacijo drugih namenskih projektov. Dodatne storitve lahko občina koristi v okviru obstoječe naročnine, po predhodnem dogovoru pa izvajamo tudi projekte večjega obsega.